Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
Simulatie besteding van RTH-punten

Per kalenderjaar krijgt u maximaal 8 RTH-punten. Bereken zelf hoe u uw punten verdeelt over de verschillende RTH-vormen.

Vul in de vakjes het aantal mobiele, ambulante of groepsbegeleidingen, het aantal dagen dagopvang en het aantal nachten nachtverblijf in. U krijgt onmiddellijk te zien hoeveel punten er voor u nog overblijven.

begeleidingen per jaar
begeleidingen per jaar
begeleidingen per jaar
dagen per jaar
nachten per jaar

Verbruikte en beschikbare punten

8 punten beschikbaar.

Legende:

  • Beschikbaar
  • Ambulante begeleiding
  • Mobiele begeleiding
  • Groepsbegeleiding
  • Dagopvang
  • Nachtverblijf

Naar de toelichting over rechtstreeks toegankelijke hulp.