Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH]

Rechtstreeks naar de zorgaanbieder

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp hoeft u geen aanvraag in te dienen bij het VAPH of de intersectorale toegangspoort. U kunt rechtstreeks contact opnemen met een zorgaanbieder.

Het VAPH erkent en subsidieert de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp.

De lijst met de contactgegevens van de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkt tot de aanbieders die effectief erkend werden door het VAPH voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Zij kunnen middelen doorgeven aan andere diensten die geen RTH-middelen via het VAPH ontvangen. Informeer u dus zeker bij een van de erkende aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp in uw buurt om na te gaan of er in uw regio vergunde zorgaanbieders zijn die kunnen ingaan op uw ondersteuningsvraag. 

Adressen van RTH-aanbieders

Duurtijd:
1 minuut 21 seconden

VOICE-OVER: Soms heb ik extra hulp nodig om zelfstandiger te leven. Of om rust te gunnen aan mezelf en aan de mensen die voor me zorgen.

Gelukkig is er Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Dat is een makkelijk en flexibel systeem waarbij ik zelf m'n ondersteuning regel.

Ik kies uit 3 soorten hulp:

 • Begeleiding, waarbij ik een gesprek heb met een begeleider, alleen of in groep.
 • Dagopvang, om anderen te ontmoeten.
 • Of nachtopvang, in professionele diensten voor mensen met een handicap.

Combineren mag! Elk jaar krijg ik hiervoor een aantal punten die ik inzet zoals ik zelf wil.

Hoe kan ik mijn punten gebruiken? Dat berekent mijn zorgaanbieder of ik doe dat zelf op www.vaph.be.

Ik betaal maar een klein deel van de kosten en moet geen aanvraag indienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Is Rechtstreeks Toegankelijke Hulp iets voor mij? Meer informatie en ook adressen van zorgaanbieders die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aanbieden, vind ik op www.vaph.be.

Of ik bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp... da's makkelijk en flexibel zelf m'n ondersteuning regelen!

 

ONDERSTEUNING IN UW BUURT

Op Zorgwijs.be vindt u de verschillende zorgaanbieders en hun beschikbaar ondersteuningsaanbod.

Zorgwijs.be(opent nieuw venster)

Ondersteuning

 • Drie ondersteuningsvormen

  Tijdens individuele gesprekken met een begeleider kunt u vragen stellen over de organisatie van uw huishouden, uw administratie, uw werksituatie en dergelijke. Bij dagopvang zorgt een RTH-aanbieder voor een zinvolle dagbesteding. Verblijf betekent overnachten bij de RTH-aanbieder.

 • Punten en bijdragen

  De RTH-aanbieder mag u een maximale bijdrage vragen voor elke vorm van ondersteuning.

Direct naar

 • Globale individuele ondersteuning voor minderjarigen

  Staat uw kind voor een belangrijk overgangsmoment, zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op globale individuele ondersteuning (GIO) om die overgang en de start te ondersteunen.

 • Raadpleeg uw punten in Mijn VAPH

  Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordig uw RTH-punten raadplegen.

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp in Vlaamse Gebarentaal

  Rechtstreeks toegankelijke hulp uitgelegd in Vlaamse Gebarentaal (VGT)

Veelgestelde vragen

Meer vragen

Nieuwsberichten

 • ”Hoe vroeger kinderen ondersteuning krijgen, hoe beter”

  Kinderen met een (vermoeden van) handicap hebben ondersteuning nodig. Hoe vroeger, hoe beter. Want op jonge leeftijd zijn de hersenen nog plastisch. En ook voor de ouders is het vinden van de juiste begeleiding vroeg in het traject alleen maar positief.

 • Bent u meerderjarig en op zoek naar ondersteuning?

  Op de VAPH-website vindt u een overzicht van de mogelijkheden: van begeleiding, dagopvang of verblijf, over praktische hulp, tot tegemoetkomingen voor hulpmiddelen.

 • Indexering persoonlijke financiële bijdrage RTH en MFC

  Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kunnen een persoonlijke bijdrage vragen. Die bedragen worden jaarlijks aangepast op 1 januari.

  Een multifunctioneel centrum (MFC) moet een persoonlijke financiële bijdrage aanrekenen. Dat bedrag wordt aangepast op 1 januari en...

 • Wat vindt u van de model-IDO?

  Het VAPH stelde in het voorjaar een nieuw model voor de individuele dienstverleningsovereenkomst (model-IDO) voor. Hebt u de model-IDO al gebruikt en hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen? Bezorg die dan zeker aan het VAPH.