Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH]

Rechtstreeks naar de zorgaanbieder

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp hoeft u geen aanvraag in te dienen bij het VAPH of de intersectorale toegangspoort. U kunt rechtstreeks contact opnemen met een zorgaanbieder.

Het VAPH erkent en subsidieert de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp.

De lijst met de contactgegevens van de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkt tot de aanbieders die effectief erkend werden door het VAPH voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Zij kunnen middelen doorgeven aan andere diensten die geen RTH-middelen via het VAPH ontvangen. Informeer u dus zeker bij een van de erkende aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp in uw buurt om na te gaan of er in uw regio vergunde zorgaanbieders zijn die kunnen ingaan op uw ondersteuningsvraag. 

Adressen van RTH-aanbieders

Duurtijd:
1 minuut 21 seconden

VOICE-OVER: Soms heb ik extra hulp nodig om zelfstandiger te leven. Of om rust te gunnen aan mezelf en aan de mensen die voor me zorgen.

Gelukkig is er Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Dat is een makkelijk en flexibel systeem waarbij ik zelf m'n ondersteuning regel.

Ik kies uit 3 soorten hulp:

 • Begeleiding, waarbij ik een gesprek heb met een begeleider, alleen of in groep.
 • Dagopvang, om anderen te ontmoeten.
 • Of nachtopvang, in professionele diensten voor mensen met een handicap.

Combineren mag! Elk jaar krijg ik hiervoor een aantal punten die ik inzet zoals ik zelf wil.

Hoe kan ik mijn punten gebruiken? Dat berekent mijn zorgaanbieder of ik doe dat zelf op www.vaph.be.

Ik betaal maar een klein deel van de kosten en moet geen aanvraag indienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Is Rechtstreeks Toegankelijke Hulp iets voor mij? Meer informatie en ook adressen van zorgaanbieders die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aanbieden, vind ik op www.vaph.be.

Of ik bel 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp... da's makkelijk en flexibel zelf m'n ondersteuning regelen!

 

ONDERSTEUNING IN UW BUURT

Op Zorgwijs.be vindt u de verschillende zorgaanbieders en hun beschikbaar ondersteuningsaanbod.

Zorgwijs.be(opent nieuw venster)

Ondersteuning

 • Drie ondersteuningsvormen

  Tijdens individuele gesprekken met een begeleider kunt u vragen stellen over de organisatie van uw huishouden, uw administratie, uw werksituatie en dergelijke. Bij dagopvang zorgt een RTH-aanbieder voor een zinvolle dagbesteding. Verblijf betekent overnachten bij de RTH-aanbieder.

 • Punten en bijdragen

  De RTH-aanbieder mag u een maximale bijdrage vragen voor elke vorm van ondersteuning.

Direct naar

 • Globale individuele ondersteuning voor minderjarigen

  Staat uw kind voor een belangrijk overgangsmoment, zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op globale individuele ondersteuning (GIO) om die overgang en de start te ondersteunen.

 • Raadpleeg uw punten in Mijn VAPH

  Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordig uw RTH-punten raadplegen.

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp in Vlaamse Gebarentaal

  Rechtstreeks toegankelijke hulp uitgelegd in Vlaamse Gebarentaal (VGT)

Veelgestelde vragen

Meer vragen

Nieuwsberichten

 • Help ons de model-IDO te verbeteren

  Het VAPH stelde in april 2023 een nieuwe model-IDO voor. Hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen over de model-IDO of de begeleidende documenten? Bezorg ze aan het VAPH, en help ons zo de model-IDO te verbeteren. 

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp, ook voor jonge kinderen en ouders

  Het aanbod rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) gaat heel breed. Jong en oud kunnen er een beroep op doen. Zelfs voor de allerjongsten en hun ouders is er een gericht aanbod, zoals ook blijkt uit het verhaal van Muhammed en zijn mama Tugba Ocal.

 • 111 initiatieven zetten mee de schouders onder het bijsturen van rechtstreeks toegankelijke hulp

  111 initiatieven, en in totaal 113 verschillende organisaties, nemen deel aan de pilootfase voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Ze gaan samen aan de slag met uiteenlopende uitdagingen in de zorg en ondersteuning voor personen met een (vermoeden van) handicap.

 • Vernieuwde brochure over rechten en plichten

  Bent u op zoek naar meer informatie over uw rechten en uw plichten als u zorg en ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder? Die vindt u op de VAPH-website, en in de vernieuwde brochure over dat onderwerp.