Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp [RTH]

Rechtstreeks naar de zorgaanbieder

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp hoeft u geen aanvraag in te dienen bij het VAPH of de intersectorale toegangspoort. U kunt rechtstreeks contact opnemen met een zorgaanbieder.

Het VAPH erkent en subsidieert de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp.

De lijst met de contactgegevens van de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkt tot de aanbieders die effectief erkend werden door het VAPH voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Zij kunnen middelen doorgeven aan andere diensten die geen RTH-middelen via het VAPH ontvangen. Informeer u dus zeker bij een van de erkende aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp in uw buurt om na te gaan of er in uw regio vergunde zorgaanbieders zijn die kunnen ingaan op uw ondersteuningsvraag.

- Ondersteuning

Tijdens individuele gesprekken met een begeleider kunt u vragen stellen over de organisatie van uw huishouden, uw administratie, uw werksituatie en dergelijke. Bij dagopvang zorgt een RTH-aanbieder voor een zinvolle dagbesteding. Verblijf betekent overnachten bij de RTH-aanbieder.

De RTH-aanbieder mag u een maximale bijdrage vragen voor elke vorm van ondersteuning.

Direct naar
Kindje met down tekent aan tafel met twee begeleiders

Globale individuele ondersteuning voor minderjarigen

Staat uw kind voor een belangrijk overgangsmoment, zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op globale individuele ondersteuning (GIO) om die overgang en de start te ondersteunen.

Raadpleeg uw punten in Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordig uw RTH-punten raadplegen.

screenshot van het VGT-filmpje over rechtstreeks toegankelijke hulp

Rechtstreeks toegankelijke hulp in Vlaamse Gebarentaal

Rechtstreeks toegankelijke hulp uitgelegd in Vlaamse Gebarentaal (VGT)

- Nieuwsberichten