Voor welke hulpmiddelen en aanpassingen kan het VAPH een tegemoetkoming geven?

Het VAPH geeft een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen die een persoon met een handicap nodig heeft om een of meerdere activiteiten, die wegens de handicap een probleem zijn, opnieuw mogelijk te maken. Er wordt ook rekening gehouden met de gebruiksfrequentie in verhouding tot de gevraagde tegemoetkoming.  

De hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor het VAPH een tegemoetkoming kan geven, staan in de refertelijst. Ook voor weinig gevraagde of innovatieve hulpmiddelen die niet in de refertelijst staan, kan een tegemoetkoming gegeven worden.

Basisprincipes voor een tegemoetkoming

Het VAPH geeft een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of aanpassing als de noodzaak, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid aangetoond zijn en in verhouding staan tot het bedrag van de gevraagde bijstand. Meer informatie vindt u in artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001.

Verder geldt ook het meerkostenprincipe. Het VAPH komt enkel tussen in de bijkomende uitgaven ten aanzien van de kosten die een persoon zonder handicap in gelijkaardige omstandigheden heeft.

Publicaties