Bijstandsorganisaties

Bijstand bij de opstart en het beheer van uw budget

Een bijstandsorganisatie helpt PVB-budgethouders bij de opstart en het beheer van hun persoonsvolgend budget (PVB) en de organisatie van hun ondersteuning.

Een bijstandsorganisatie kan ook de houders van een persoonlijke-assistentiebudget deskundig advies verlenen over hun verplichtingen en activiteiten als werkgever (aanwerving van assistenten, richtlijnen van het VAPH, overeenkomsten, reglementering interimarbeid ...).

Adressen van de bijstandsorganisaties

Direct naar

  • Persoonsvolgend budget

    Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

  • Persoonlijke-assistentiebudget

    Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.