Persoonlijke budgetten

Het VAPH biedt budgetten op maat aan personen met een handicap om hun ondersteuning te organiseren en te betalen.

Direct naar

 • Woon- en leefkosten

  Alle houders van een persoonsvolgend budget die gebruikmaken van ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder moeten vanaf 1 januari 2021 woon- en leefkosten betalen. 

 • Gelijkwaardige budgetten voor gelijk(w)aardige profielen: correctiefase 2

  Op 1 januari 2020 werden in het kader van correctiefase 2 persoonsvolgende budgetten aangepast. Het gaat om de budgetten van personen met een handicap die op 1 januari 2017 overstapten naar het systeem van persoonsvolgende financiering en daarvoor al gebruik maakten van ondersteuning door een voorziening. Budgetten kunnen stijgen, dalen of omgezet worden naar rechtstreeks toegankelijke hulp.

 • Minder, meer of snel ondersteuning nodig?

  De nood aan ondersteuning kan schommelen en dus toenemen of afnemen in de loop van de tijd of soms ook plots nodig zijn. Er is dan ook de nodige flexibiliteit nodig om daaraan tegemoet te komen.

Uw ondersteuningsbudget beheren via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijk budget beheren.

E-loket

Nieuwsberichten

 • Controle van uw persoonlijk budget

  Hebt u een persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB)? Dan kan het VAPH of Zorginspectie controleren of u dat correct besteedt. Die controles zijn in de eerste plaats bedoeld om u te helpen.

 • Help ons de model-IDO te verbeteren

  Het VAPH stelde in april 2023 een nieuwe model-IDO voor. Hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen over de model-IDO of de begeleidende documenten? Bezorg ze aan het VAPH, en help ons zo de model-IDO te verbeteren. 

 • Hoe kunnen we woon- en leefkosten betaalbaar houden?

  Personen met een handicap hebben net als iedereen woon- en leefkosten. Vroeger betaalden mensen die een beroep doen op een zorgaanbieder daarvoor één vaste bijdrage. Sinds 2021 rekenen alle zorgaanbieders die kosten apart aan. 

 • Onderzoek naar het deelbudget in prioriteitengroep 2Doet u mee?

  Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven doen onderzoek naar de effecten van het deelbudget. Ze zijn op zoek naar mensen die willen deelnemen aan een online vragenlijst.