Persoonlijke budgetten

Het VAPH biedt budgetten op maat aan personen met een handicap om hun ondersteuning te organiseren en te betalen.

Direct naar

  • Minder, meer of snel ondersteuning nodig?

    De nood aan ondersteuning kan schommelen en dus toenemen of afnemen in de loop van de tijd of soms ook plots nodig zijn. Er is dan ook de nodige flexibiliteit nodig om daaraan tegemoet te komen.

  • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

    Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft en geen persoonlijk budget heeft.

Uw ondersteuningsbudget beheren via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijk budget beheren.

E-loket

Meest gedownloade documenten

Nieuwsberichten