Persoonsvolgend budget [PVB]

Hoe uw persoonsvolgend budget besteden?

Het persoonsvolgend budget is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

U hebt van het VAPH een persoonsvolgend budget gekregen dat u kunt gebruiken om uw zorg en ondersteuning te organiseren en te betalen. Op uw terbeschikkingstellingsbrief vindt u het bedrag waar u per jaar recht op hebt.

U ontvangt het volledige bedrag van uw persoonsvolgend budget nooit in één keer op uw rekening.

Het VAPH stort een vierde deel van uw budget dat u in cash wilt besteden als voorschot op uw aparte bankrekening. Dat terugvorderbaar voorschot ontvangt u vanaf het moment dat u de eerste keer een overeenkomst met een zorgaanbieder hebt afgesloten. U bezorgt een overzicht van uw facturen aan het VAPH via mijnvaph.be of via een kostenstaat. Het VAPH betaalt u die kosten terug via uw aparte bankrekening.

Start op binnen de vier maanden.

Als u uw persoonsvolgend budget niet opstart binnen de vier maanden na ontvangst van uw terbeschikkingstellingsbrief, dan krijgt u geen budget meer ter beschikking. Zowel uw toewijzing als uw terbeschikkingstelling vervallen dan.

Om uw zorg en ondersteuning te organiseren en te betalen, moet u onderstaande stappen doorlopen:

Uw zorg en ondersteuning kiezen

Eerst kiest u de ondersteuning die u wilt inkopen en bepaalt u hoe vaak u die ondersteuning wilt.

Lees meer

Personen en organisaties die u ondersteuning bieden, kiezen

Vervolgens kiest u de personen of organisaties die u die ondersteuning kunnen bieden.

Lees meer

Overeenkomsten sluiten

U moet met de personen en organisaties die u ondersteuning bieden, overeenkomsten sluiten.

Lees meer

Kiezen voor cash, voucher, combinatie, vrij besteedbaar deel

Afhankelijk van de ondersteuning die u kiest, kunt u uw budget inzetten in voucher, in cash of in een combinatie van beide. Een deel van uw budget kunt u vrij besteden.

Lees meer

Uw ondersteuning betalen in voucher of cash

Als u gekozen hebt voor voucher, dan vergoedt het VAPH de vergunde zorgaanbieder of bijstandsorganisatie rechtstreeks. Als u gekozen hebt voor cash, dan regelt u de betaling zelf.

Lees meer

Uw vrij besteedbaar deel opvragen

Zowel wie kiest voor voucher als wie kiest voor cash, kan het vrij besteedbaar deel van het budget opvragen bij het VAPH.

Lees meer

Publicaties

juli 2019

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget, welke zorg en ondersteuning ermee ingekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.

Lees ook
jonge man, schrijft in een schrift en lacht naar de camera

Bijstand door een bijstandsorganisatie

Voor hulp bij de opstart en het beheer van uw persoonlijke-assistentiebudget of van uw persoonsvolgend budget.

Kortverblijf of respijtzorg in combinatie met het PVB

Personen met een handicap met een persoonsvolgend budget kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op kortverblijf of respijtzorg. Kortverblijf of respijtzorg houdt in dat u jaarlijks maximum 60 nachten (en dagen) kortopvang kunt gebruiken bovenop uw persoonsvolgend budget.

Infosessies over de besteding van het persoonsvolgend budget

We lichtten toe hoe u uw budget kunt besteden, welke administratieve verplichtingen er zijn en wie u kan helpen met uw budget.