Persoonsvolgend budget [PVB]

Hoe uw persoonsvolgend budget besteden?

Het persoonsvolgend budget is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

U hebt van het VAPH een persoonsvolgend budget gekregen dat u kunt gebruiken om uw zorg en ondersteuning te organiseren en te betalen. Op uw terbeschikkingstellingsbrief vindt u het bedrag waar u per jaar recht op hebt.

U ontvangt het volledige bedrag van uw persoonsvolgend budget nooit in één keer op uw rekening.

Het VAPH stort een vierde deel van uw budget dat u in cash wilt besteden als voorschot op uw aparte bankrekening. Dat terugvorderbaar voorschot ontvangt u vanaf het moment dat u de eerste keer een overeenkomst met een zorgaanbieder hebt afgesloten. U bezorgt een overzicht van uw facturen aan het VAPH via mijnvaph.be of via een kostenstaat. Het VAPH betaalt u die kosten terug via uw aparte bankrekening.

Start op binnen de vier maanden.

Als u uw persoonsvolgend budget niet opstart binnen de vier maanden na ontvangst van uw terbeschikkingstellingsbrief, dan krijgt u geen budget meer ter beschikking. Zowel uw toewijzing als uw terbeschikkingstelling vervallen dan.

Gratis bijstand

Nieuwe budgethouders PAB en PVB met een toekenning of terbeschikkingstelling vanaf 1 mei 2021 kunnen een beroep doen op gratis lidmaatschap en gratis bijstand gedurende het eerste jaar bij een bijstandsorganisatie naar keuze.

Gratis bijstand heeft als doel om het PVB of het PAB tijdig, correct en gericht op te starten conform de PAB-richtlijnen.

Onder nieuwe budgethouders wordt verstaan budgethouders die voor het eerst een PAB toegekend krijgen of voor het eerst een PVB ter beschikking gesteld krijgen zonder dat ze vooraf een PAB of een PVB hadden. Er wordt geen rekening gehouden met een eerdere terbeschikkingstelling van een tijdelijk PVB noodsituatie. Om een beroep te kunnen doen op de gratis bijstand moet een budgethouder zich binnen het jaar na de toekenning van het PAB of de terbeschikkingstelling van het PVB aansluiten bij een bijstandsorganisatie. 

Om uw zorg en ondersteuning te organiseren en te betalen, moet u onderstaande stappen doorlopen:

Uw zorg en ondersteuning kiezen

Eerst kiest u de ondersteuning die u wilt inkopen en bepaalt u hoe vaak u die ondersteuning wilt.

Lees meer

Personen en organisaties die u ondersteuning bieden, kiezen

Vervolgens kiest u de personen of organisaties die u die ondersteuning kunnen bieden.

Lees meer

Overeenkomsten sluiten

U moet met de personen en organisaties die u ondersteuning bieden, overeenkomsten sluiten.

Lees meer

Kiezen voor cash, voucher, combinatie, vrij besteedbaar deel

Afhankelijk van de ondersteuning die u kiest, kunt u uw budget inzetten in voucher, in cash of in een combinatie van beide. Een deel van uw budget kunt u vrij besteden.

Lees meer

Uw ondersteuning betalen in voucher of cash

Als u gekozen hebt voor voucher, dan vergoedt het VAPH de vergunde zorgaanbieder of bijstandsorganisatie rechtstreeks. Als u gekozen hebt voor cash, dan regelt u de betaling zelf.

Lees meer

Uw vrij besteedbaar deel opvragen

Zowel wie kiest voor voucher als wie kiest voor cash, kan het vrij besteedbaar deel van het budget opvragen bij het VAPH.

Lees meer

Verwante pagina's

Publicaties

oktober 2020

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen, welke zorg en ondersteuning ermee gekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.

Lees ook
man in de rolstoel in gesprek met andere man aan tafel

Bijstand door een bijstandsorganisatie

Voor hulp bij de opstart en het beheer van uw persoonlijke-assistentiebudget of van uw persoonsvolgend budget.

screenshot van het VGT-filmpje over starten met het persoonsvolgend budget

Starten met het persoonsvolgend budget in Vlaamse Gebarentaal

Starten met het persoonsvolgend budget uitgelegd in Vlaamse Gebarentaal (VGT)

Infosessies over de besteding van het persoonsvolgend budget

We lichtten toe hoe u uw budget kunt besteden, welke administratieve verplichtingen er zijn en wie u kan helpen met uw budget.