Persoonsvolgend budget [PVB]

Hoe uw persoonsvolgend budget besteden?

Het persoonsvolgend budget is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt kopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Duurtijd:
1 minuut 47 seconden

Ik krijg een persoonsvolgend budget. En nu?

Eerst kies ik de ondersteuning die ik wil inkopen en hoe vaak.

Daarna kies ik de personen of organisaties die me die ondersteuning kunnen bieden. Ik kan rekenen op een bijstandsorganisatie voor hulp bij die keuze.

Om mijn zorg en ondersteuning te starten, sluit ik de nodige overeenkomsten af. Ik hoef niet meteen alles te beslissen maar sluit minstens één overeenkomst af binnen de vier maanden.

Bij vergunde zorgaanbieders kan ik zowel met een voucher als in cash betalen. Voor ondersteuning door personen of organisaties die niet vergund zijn door het VAPH kan ik kiezen voor cash.

Kies ik voor voucher dan regelt de zorgaanbieder de betaling rechtstreeks met het VAPH en hoef ik niets te doen.

Kies ik voor cash dan krijg ik eenmalig een voorschot van een kwart van mijn voorziene cashbudget op een aparte bankrekening. Zo kan ik mijn rekeningen betalen totdat het VAPH me terugbetaalt.

Een deeltje van mijn cashbudget mag ik helemaal vrij besteden.

Omdat ik zelf mijn administratie regel ontvang ik bovenop mijn budget 11,94 % beheerskosten. Die kan ik ook inzetten om mijn zorg en ondersteuning te kopen.

Via mijn VAPH kan ik mijn overeenkomsten en de besteding van mijn budget opvolgen.

Meer weten? Ga naar www.vaph.be.

 

ONDERSTEUNING IN UW BUURT

Op Zorgwijs.be vindt u de verschillende zorgaanbieders en hun beschikbaar ondersteuningsaanbod.

Zorgwijs(opent nieuw venster)

Als u een persoonsvolgend budget krijgt, krijgt u een brief van het VAPH. In die brief leest u hoeveel uw budget (uitgedrukt in punten en in euro's) per kalenderjaar bedraagt.

U ontvangt het volledige bedrag van uw persoonsvolgend budget nooit in één keer op uw rekening.

Het VAPH stort een vierde van het budget dat u cash wilt besteden als voorschot op uw aparte bankrekening. Dat terugvorderbaar voorschot ontvangt u vanaf het moment dat u de eerste keer een overeenkomst met een zorgaanbieder hebt gesloten. U bezorgt een overzicht van uw facturen aan het VAPH via mijnvaph.be of via een kostenstaat. Het VAPH betaalt u die kosten terug via uw aparte bankrekening.

Start op binnen de vier maanden.

Als u uw persoonsvolgend budget niet opstart binnen de vier maanden na ontvangst van uw terbeschikkingstellingsbrief, dan krijgt u geen budget meer ter beschikking. Zowel uw toewijzing als uw terbeschikkingstelling vervallen dan.

Gratis bijstand

Nieuwe budgethouders PAB en PVB met een toekenning of terbeschikkingstelling vanaf 1 mei 2021 kunnen een beroep doen op gratis lidmaatschap en gratis bijstand gedurende het eerste jaar bij een bijstandsorganisatie naar keuze.

Gratis bijstand heeft als doel om het PVB of het PAB tijdig, correct en gericht op te starten conform de richtlijnen.

Onder nieuwe budgethouders wordt verstaan budgethouders die voor het eerst een PAB toegekend krijgen of voor het eerst een PVB ter beschikking gesteld krijgen zonder dat ze vooraf een PAB of een PVB hadden. Om een beroep te kunnen doen op de gratis bijstand moet een budgethouder zich binnen het jaar na de toekenning van het PAB of de terbeschikkingstelling van het PVB aansluiten bij een bijstandsorganisatie. 

Om uw zorg en ondersteuning te organiseren en te betalen, moet u onderstaande stappen doorlopen:

Zorg en ondersteuning kiezen

Eerst kiest u de ondersteuning die u wilt kopen en bepaalt u hoe vaak u die ondersteuning wilt.

Lees meer

Personen en organisaties die u ondersteuning bieden, kiezen

Vervolgens kiest u de personen of organisaties die u die ondersteuning kunnen bieden.

Lees meer

Overeenkomsten sluiten

U moet met de personen en organisaties die u ondersteuning bieden, overeenkomsten sluiten.

Lees meer

Kiezen voor cash, voucher, combinatie, vrij besteedbaar deel

Afhankelijk van de ondersteuning die u kiest, kunt u uw budget inzetten in voucher, in cash of in een combinatie van beide. Een deel van uw budget kunt u vrij besteden.

Lees meer

Uw ondersteuning betalen in voucher of cash

Als u gekozen hebt voor voucher, dan vergoedt het VAPH de vergunde zorgaanbieder of bijstandsorganisatie rechtstreeks. Als u gekozen hebt voor cash, dan regelt u de betaling zelf.

Lees meer

Uw vrij besteedbaar deel opvragen

Zowel wie kiest voor voucher als wie kiest voor cash, kan het vrij besteedbaar deel van het budget opvragen bij het VAPH.

Lees meer

Als budgethouder is het belangrijk om uw administratie op orde te houden. Het VAPH kan daarop controles uitvoeren. Die controles zijn erop gericht om onrechtmatige besteding te voorkomen, te helpen waar het kan en om preventief in te grijpen waar nodig. 

Documenten en formulieren

Publicatie

Lees ook

 • Bijstand door een bijstandsorganisatie

  Voor hulp bij de opstart en het beheer van uw persoonlijke-assistentiebudget of van uw persoonsvolgend budget.

 • Starten met het persoonsvolgend budget in Vlaamse Gebarentaal

  Starten met het persoonsvolgend budget uitgelegd in Vlaamse Gebarentaal (VGT)

 • Mededelingen aan PVB-budgethouders

  Houders van een persoonsvolgend budget worden op de hoogte gehouden van richtlijnen over de besteding van hun budget via mededelingen.

   

  Lees de mededelingen >