Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Hoeveel bedraagt het persoonlijke-assistentiebudget?

Het persoonlijke-assistentiebudget schommelt tussen 10.765,34 en 50.238,26 euro op jaarbasis. Dat zijn de bedragen voor 2022. Die bedragen worden één keer per jaar aan de index aangepast.

De hoogte van het persoonlijke-assistentiebudget is afhankelijk van de aard en ernst van de handicap, de leefsituatie ...

Er zijn vijf budgetcategorieën. Binnen een budgetcategorie is nog differentiatie mogelijk. Zo kunnen de basisbedragen per budgetcategorie verhoogd of verlaagd worden met een ‘budgetschijf’, afhankelijk van verzwarende of verlichtende factoren.

Geïndexeerde bedragen persoonlijke-assistentiebudget voor 2022
Budgetcategorie Euro
Budgetcategorie I 10.765,34
14.353,79
Budgetcategorie II 17.942,23
21.530,68
25.119,13
Budgetcategorie III 28.707,58
32.296,02
Budgetcategorie IV 35.884,47
39.472,92
43.061,36
Budgetcategorie V 46.649,81
50.238,26