Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Hoeveel bedraagt het persoonlijke-assistentiebudget?

Het persoonlijke-assistentiebudget schommelt tussen 11.945,05 en 55.743,51 euro op jaarbasis. Dat zijn de bedragen voor 2023. Die bedragen worden één keer per jaar aan de index aangepast.

De hoogte van het persoonlijke-assistentiebudget is afhankelijk van de aard en ernst van de handicap, de leefsituatie ...

Er zijn vijf budgetcategorieën. Binnen een budgetcategorie is nog differentiatie mogelijk. Zo kunnen de basisbedragen per budgetcategorie verhoogd of verlaagd worden met een ‘budgetschijf’, afhankelijk van verzwarende of verlichtende factoren.

Geïndexeerde bedragen persoonlijke-assistentiebudget voor 2023
Budgetcategorie

Euro

Budgetcategorie I

11.945,05

15.926,72

Budgetcategorie II

19.908,47

23.890,08

27.871,76

Budgetcategorie III

31.853,43

35.835,12

Budgetcategorie IV

39.816,79

43.798,48

47.780,15

Budgetcategorie V

51.761,84

55.743,51