In welke situaties geeft het VAPH een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen?

Inleiding

Het VAPH kan een tegemoetkoming geven voor bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie. Thuissituatie is een ruim begrip. Het omvat niet alleen de eigen woning of huurwoning, maar ook situaties waarin personen met een handicap wonen bij een zorgaanbieder, een ouderinitiatief of in een voorziening voor ouderenzorg. Het VAPH geeft een tegemoetkoming voor hulpmiddelen die een persoon met een handicap nodig heeft om een of meerdere activiteiten, die wegens de handicap een probleem zijn, weer mogelijk te maken. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de gebruiksfrequentie in verhouding tot de gevraagde tegemoetkoming.

Het VAPH kan echter geen tegemoetkoming geven voor hulpmiddelen en aanpassingen die tot de bevoegdheid van een andere instantie of overheid behoren. Wel kan het VAPH een aantal bijkomende tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen voorzien.

Hulpmiddelen in de eigen woning of huurwoning

Het VAPH kan een tegemoetkoming geven voor hulpmiddelen en aanpassingen voor gebruik in de eigen woning of huurwoning. Een opsomming van die hulpmiddelen en aanpassingen vindt u in de refertelijst.

Hebt u een hulpmiddel nodig dat niet in de refertelijst voorkomt, ‘een niet-referte hulpmiddel’, of voldoet de standaard tegemoetkoming niet, dan kan de Bijzondere bijstandscommissie (BBC) uw vraag onderzoeken en eventueel een aangepaste tegemoetkoming verlenen.

Hulpmiddelen bij een vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief

Heel wat personen met een handicap verblijven bij een vergunde zorgaanbieder of een ouderinitiatief. Vergunde zorgaanbieders kunnen van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) subsidies krijgen voor het bouwen van aangepaste infrastructuur en het voorzien van de nodige uitrusting. Ouderinitiatieven kunnen ook subsidies van het VIPA krijgen voor het bouwen van aangepaste infrastructuur en het voorzien van de nodige uitrusting, als ze de werken aangevat hebben na 11 november 2016 en als ze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wanneer verblijft u bij een vergunde zorgaanbieder?

U verblijft bij een vergunde zorgaanbieder of een ouderinitiatief wanneer deze organisatie eigenaar is van de woning of het gebouw waar u verblijft of een genotsrecht van meer dan 25 jaar heeft op het gebruik ervan.

Wanneer u een aanvraag indient voor een hulpmiddel of aanpassing dat niet kan vergoed worden voor gebruik bij een vergunde zorgaanbieder of een ouderinitiatief, en er is twijfel u verblijft bij een zorgaanbieder of een ouderinitiatief, kan een verklaring van deze organisatie nodig zijn. Daarin moet duidelijk vermeld worden dat de zorgaanbieder of het ouderinitiatief geen eigenaar is en geen genotsrecht van meer dan 25 jaar heeft op het gebruik van het gebouw waarin u verblijft. Bij twijfel kan het VAPH de aanvraag niet goedkeuren.

Welke hulpmiddelen en aanpassingen kunnen vergoed worden?

Het VAPH kan geen tegemoetkoming bieden voor hulpmiddelen en aanpassingen die tot de bevoegdheid van een andere instantie of overheid behoren. Als u verblijft bij een vergunde zorgaanbieder of een ouderinitiatief, dan kan het VAPH wel een aantal bijkomende tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen geven, bovenop de subsidie van VIPA. Daarvoor moet u wel voldoen aan de voorwaarden in de regelgeving. 

Het gaat om volgende tegemoetkomingen: 

Als u nog deels thuis woont, dan kunt u ook voor thuis een tegemoetkoming vragen voor hulpmiddelen en aanpassingen. Als u een overeenkomst hebt voor een voltijds verblijf bij een zorgaanbieder (7 dagen op 7) is dat niet mogelijk.

Hulpmiddelen in een voorziening voor ouderenzorg

Heel wat personen met een handicap maken gebruik van een woonvorm binnen de ouderenzorg. Het gaat dan om assistentiewoningen, serviceflats, rust- en verzorgingstehuizen (rvt’s), woonzorgcentra (wzc) en rustoorden voor bejaarden (rob’s). Die woonvormen richten zich op personen die vaak minder mobiel zijn en daardoor een rolstoel of loophulpmiddel moeten gebruiken. Ze moeten dus aangepast en uitgerust zijn aan de noden van die personen, onder andere qua toegankelijkheid. Sommige woonvormen worden ook gefinancierd door de overheid om zorg en noodzakelijke uitrusting zoals een tilsysteem en een verzorgingsbed te voorzien.

Als u gebruik maakt van een woonvorm binnen de ouderenzorg, dan kan het VAPH een aantal tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen toekennen die nog niet in de woonvorm voorzien worden. Daarvoor moet u wel voldoen aan de voorwaarden in de regelgeving. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw multidisciplinair team (MDT) of neemt u contact op met het VAPH. Meer informatie over een aanvraag indienen vindt u op de pagina Aanvraagprocedure voor meerderjarigen.

Publicaties