Aanvraagprocedure voor meerderjarigen

Hebt u nood aan hulpmiddelen en aanpassingen, maar bent u nog niet door het VAPH erkend als persoon met een handicap? Of hebt u voor de eerste keer een vraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen? Dan verloopt de aanvraag via een multidisciplinair team (MDT).

Hebt u in het verleden al een tegemoetkoming voor een hulpmiddel aangevraagd bij het VAPH via een multidisciplinair team? Dan kunt u in heel wat situaties zelf een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen aanvragen via een vereenvoudigde aanvraag. Uw eerdere aanvraag via een multidisciplinair team hoeft daarvoor niet noodzakelijk goedgekeurd te zijn door het VAPH. 

U kunt zelf een tegemoetkoming of aanpassing aanvragen voor een eenvoudig hulpmiddel of eenvoudige aanpassing, een vervanging of hernieuwing van een hulpmiddel of aanpassing, een hulpmiddel waarvoor de beslissing verlopen is, een upgrade van softwarepakket, een onderhoud of herstelling, een overplaatsing van een hulpmiddel of aanpassing en bij incontinentiemateriaal.

Als u een tegemoetkoming wilt aanvragen voor hulpmiddelen of aanpassingen die niet tot een van de hierboven vermelde situaties behoren of voor huurpakketten bij een snel degeneratieve aandoening, dan moet u voor de aanvraag opnieuw een beroep doen op een multidisciplinair team (MDT)