Persoonsvolgend budget [PVB]

Zorg en ondersteuning op maat inkopen

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u als meerderjarige zorg en ondersteuning kunt kopen. Die zorg en ondersteuning kunt u kopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Aanvragen en besteden

Direct naar

 • Mededelingen aan PVB-budgethouders

  Houders van een persoonsvolgend budget worden op de hoogte gehouden van richtlijnen over de besteding van hun budget via mededelingen.

   

  Lees de mededelingen >

   

 • VAPH-ondersteuning voor meerderjarigen

  De mogelijkheden van hulpmiddelen, rechtstreeks toegankelijke hulp en het persoonsvolgend budget, uitgelegd in een animatiefilmpje

 • Vind ondersteuning in uw buurt

  Bent u op zoek naar ondersteuning in uw buurt?

  Op Zorgwijs.be kunt u zowel zoeken naar rechtstreeks toegankelijke hulp als zoeken naar ondersteuning die u betaalt met uw persoonsvolgend budget.

  Ook bijstandsorganisaties en gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap kunnen u helpen.

Uw ondersteuningsbudget beheren via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijk budget beheren.

E-loket

Meest gedownloade documenten

Nieuwsberichten

 • Hoe kunnen we woon- en leefkosten betaalbaar houden?

  Personen met een handicap hebben net als iedereen woon- en leefkosten. Vroeger betaalden mensen die een beroep doen op een zorgaanbieder daarvoor één vaste bijdrage. Sinds 2021 rekenen alle zorgaanbieders die kosten apart aan. 

 • Controle van uw persoonlijk budget

  Hebt u een persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB)? Dan kan het VAPH of Zorginspectie controleren of u dat correct besteedt. Die controles zijn in de eerste plaats bedoeld om u te helpen.

 • Onderzoek naar het deelbudget in prioriteitengroep 2Doet u mee?

  Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven doen onderzoek naar de effecten van het deelbudget. Ze zijn op zoek naar mensen die willen deelnemen aan een online vragenlijst.

 • Help ons de model-IDO te verbeteren

  Het VAPH stelde in april 2023 een nieuwe model-IDO voor. Hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen over de model-IDO of de begeleidende documenten? Bezorg ze aan het VAPH, en help ons zo de model-IDO te verbeteren.