Persoonsvolgend budget [PVB]

Zorg en ondersteuning op maat inkopen

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u als meerderjarige zorg en ondersteuning kunt kopen. Die zorg en ondersteuning kunt u kopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Direct naar

Mededelingen aan PVB-budgethouders

Houders van een persoonsvolgend budget worden op de hoogte gehouden van richtlijnen over de besteding van hun budget via mededelingen.

 

Lees de mededelingen >

Gelijkwaardige budgetten voor gelijk(w)aardige profielen: correctiefase 2

Op 1 januari 2020 werden in het kader van correctiefase 2 persoonsvolgende budgetten aangepast. Het gaat om de budgetten van personen met een handicap die op 1 januari 2017 overstapten naar het systeem van persoonsvolgende financiering en daarvoor al gebruik maakten van ondersteuning door een voorziening. Budgetten kunnen stijgen, dalen of omgezet worden naar rechtstreeks toegankelijke hulp.

Vind ondersteuning in uw buurt

Bent u op zoek naar een zinvolle dagbesteding, woonondersteuning, individuele begeleiding … in uw buurt?

U kunt zowel zoeken naar rechtstreeks toegankelijke hulp als zoeken naar ondersteuning die u betaalt met uw persoonsvolgend budget.

laptop met beeld van mijnvaph.be

Uw ondersteuningsbudget beheren via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijk budget beheren.

- Nieuwsberichten