Persoonsvolgend budget [PVB]

Zorg en ondersteuning op maat inkopen

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u als meerderjarige zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Direct naar

Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Minderjarigen met een handicap moeten een procedure doorlopen om hun ondersteuning verder te zetten als meerderjarige. Die procedure verschilt naargelang de ondersteuning die ze als minderjarige van het VAPH krijgen en de ondersteuning die ze als meerderjarige willen aanvragen. De naadloze verderzetting van de VAPH-ondersteuning voor minderjarigen naar VAPH-ondersteuning voor meerderjarigen heet zorgcontinuïteit.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt ervoor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).

twee meisjes, lachend in het gras

Overstap naar persoonsvolgende financiering

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) ingevoerd. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, zijn er overgangsmaatregelen voorzien..

foto van laptop

Uw ondersteuningsbudget beheren via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijk budget beheren.

- Nieuwsberichten