Nieuws

 • Budgethouderschap en ondertekening van documentenPVB en PAB

  We geven u een overzicht van de richtlijnen met betrekking tot budgethouderschap en de ondertekening van documenten die het VAPH zal hanteren vanaf 1 januari 2024.

 • Combineren van de rol van budgethouder en persoonlijk assistent of individueel begeleiderPAB en PVB

  Vanaf 1 januari 2024 gelden er enkele aanpassingen aan de richtlijnen wat betreft het combineren van de rol van budgethouder en de rol van persoonlijk assistent of individueel begeleider.

 • Minimumloon assistenten en begeleiders vanaf 1 december 2023PAB en PVB

  Als budgethouder bent u verplicht om minimaal het minimumloon te betalen aan uw persoonlijke assistenten of individuele begeleiders die via een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn. Het minimumloon wordt vanaf 1 december aangepast.

 • Wat vindt u van de model-IDO?

  Het VAPH stelde in het voorjaar een nieuw model voor de individuele dienstverleningsovereenkomst (model-IDO) voor. Hebt u de model-IDO al gebruikt en hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen? Bezorg die dan zeker aan het VAPH.

 • Oproep deelname bevraging nood aan praktische hulp

  We willen graag van de mensen die wachten op hun persoonsvolgend budget in prioriteitengroep 3 weten welke praktische hulp hen vandaag al zou kunnen helpen. 

 • Dagmar Bertels: “Ik doe meer wat ik zelf wil”

  Kiest u als houder van een persoonsvolgend budget voor een voucher, een cashbudget of een mix? Dagmar Bertels koos voor een cashbudget en voelt zich daar prima bij. “Ik ben veel zelfstandiger nu. Ik doe meer wat ik zelf wil.”

 • Kris voelt zich goed omringd in assistentiewoning

  Elf jaar woonde Kris Taverniers bij een vergunde zorgaanbieder. Maar toen hij een persoonsvolgend budget kreeg, verhuisde hij naar een assistentiewoning. “Ik ben hier meer op mezelf aangewezen en ik voel me daar goed bij”, vertelt Kris.

 • Meerderjarig en op zoek naar ondersteuning?

  Hebt u een handicap, bent u meerderjarig, en bent u op zoek naar ondersteuning? Op de VAPH-website vindt u onder andere in een animatiefilmpje een overzicht van de mogelijkheden. 

 • Help ons de model-IDO te verbeteren

  Het VAPH stelde in april 2023 een nieuwe model-IDO voor. Hebt u opmerkingen, verbetervoorstellen of vragen over de model-IDO of de begeleidende documenten? Bezorg ze aan het VAPH, en help ons zo de model-IDO te verbeteren. 

 • Hoe kunnen we woon- en leefkosten betaalbaar houden?

  Personen met een handicap hebben net als iedereen woon- en leefkosten. Vroeger betaalden mensen die een beroep doen op een zorgaanbieder daarvoor één vaste bijdrage. Sinds 2021 rekenen alle zorgaanbieders die kosten apart aan. 

 • Controle van uw persoonlijk budget

  Hebt u een persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB)? Dan kan het VAPH of Zorginspectie controleren of u dat correct besteedt. Die controles zijn in de eerste plaats bedoeld om u te helpen.

 • Onderzoek naar het deelbudget in prioriteitengroep 2Doet u mee?

  Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven doen onderzoek naar de effecten van het deelbudget. Ze zijn op zoek naar mensen die willen deelnemen aan een online vragenlijst.

 • Model-IDO: webinars met Vlaamse Gebarentaal en ondertiteling

  De opnames van de webinars over de model-IDO’s zijn nu ook beschikbaar met VGT en ondertiteling.

 • Onderzoek naar het deelbudget in prioriteitengroep 2: doet u mee?

  Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven doen onderzoek naar de effecten van het deelbudget in prioriteitengroep 2.

 • Vernieuwde VAPH-brochures

  Enkele brochures van het VAPH werden herwerkt. Wilt u meer informatie over rechtstreeks toegankelijke hulp of het zorgzwaarte-instrument? Die vindt u niet alleen online, maar ook op papier.

 • Mogelijkheden op vakantie met een persoonlijk budget

  Als houder van een persoonlijk budget hebt u verschillende mogelijkheden om in de vakantie uw zorg en ondersteuning te organiseren. Dit artikel behandelt drie mogelijkheden: een persoonlijk assistent, een vrijwilliger, of een jobstudent.