Nieuws

 • Model-IDO’s: webinars en veelgestelde vragen

  De webinars over de modellen voor individuele dienstverleningsovereenkomsten (model-IDO’s) zijn achter de rug. U vindt de opnames, net als veelgestelde vragen en antwoorden, op de website.

 • Aanpassing richtlijnen PAB en bestedingsregels PVB

  Er werden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan de richtlijnen voor de besteding van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en de bestedingsregels voor het persoonsvolgend budget (PVB).

 • Gratis webinars over de model-IDO

  In april en mei organiseert het VAPH webinars over de model-IDO. Zowel mensen met een handicap, mensen uit hun netwerk, als professionals kunnen aan de webinars deelnemen. U wordt er geïnformeerd over de model-IDO en hoe u ermee aan de slag kunt gaan.

 • Nieuwe model-IDO brengt klaarheid en geeft houvast

  Het VAPH stelt een nieuwe model-IDO voor. Gebruikers, zorgaanbieders en bijstandsorganisaties werkten eraan mee. De model-IDO is helder, juridisch sluitend en opgesteld in klare taal. Het gebruik ervan is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. 

 • Vernieuwde brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’

  Wat is een persoonsvolgend budget (PVB), wie komt ervoor in aanmerking, hoe kunt u het aanvragen? Een antwoord op die en nog meer vragen vindt u niet alleen op de VAPH-site, maar ook in de vernieuwde brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’.

 • Eindejaarspremie 2021 en 2022 voor assistenten en begeleiders

  Bent u houder van een persoonlijk budget en stelt u een persoonlijk assistent of individueel begeleider tewerk via een arbeidsovereenkomst? Dan bent u verplicht die een eindejaarspremie te betalen. We informeren u over de premies van 2021 en 2022.

 • Zorgwijs helpt u de ondersteuning vinden die u nodig hebt

  Bent u op zoek naar zorg op maat, bij u in de buurt? Zorgwijs.be bundelt verschillende types zorgaanbieders op één platform, en biedt budgethouders de mogelijkheid een vacature te plaatsen voor een persoonlijke assistent.

 • Herinnering: deadline indienen kosten PAB en PVB voor 2022

  Bent u houder van een persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget? Zorg er dan voor dat u alle kosten die u maakte in 2022 indient vóór 1 april 2023. Slechts zeer uitzonderlijk kan het VAPH laattijdig ingediende kosten nog terugbetalen.

 • Minimumloon PAB en PVB in 2023

  Als houder van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB) bent u verplicht om minimaal het minimumloon uit te betalen aan uw persoonlijke assistenten of individuele begeleiders die via een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn. Het bedrag van...

 • Nieuwe noodprocedure PVB

  Vanaf 1 februari 2023 treedt een nieuwe procedure om een persoonsvolgend budget (PVB) aan te vragen in werking, de 'noodprocedure'. De nieuwe procedure integreert de vroegere procedures ‘noodsituatie’ en ‘maatschappelijke noodzaak’.

 • Sluit uw persoonlijk budget van 2022 correct af

  Het einde van het jaar komt stilaan in zicht. Bent u budgethouder? Dan is het goed om even stil te staan bij een aantal belangrijke zaken, zodat u uw budget van 2022 correct kunt afsluiten. 

 • Budgetlijnen 2023 zichtbaar in Mijn VAPH

  Houders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB) kunnen vanaf deze week hun budgetlijn voor het jaar 2023 raadplegen in het e-loket Mijn VAPH.

 • Bijkomende vragen over de deelbudgetten prioriteitengroep 2

  Een aantal personen met een handicap in prioriteitengroep 2 (PG 2) met een laag ter beschikking gesteld deelbudget heeft vragen over het al dan niet weigeren van dat budget.

 • Extra indexering persoonlijke budgetten 2022

  In 2022 vonden uitzonderlijk veel overschrijdingen van de spilindex plaats. Het VAPH voorziet daarom een extra indexering van de persoonsvolgende budgetten (PVB’s) en persoonlijke-assistentiebudgetten (PAB’s). 

 • Laattijdige kosten PAB en PVB

  Voor alle kosten die u maakt in het kader van uw persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB), krijgt u tijd tot 1 april van het daaropvolgende jaar om die kosten in te dienen. 

 • Vernieuwde handleidingen PAB en PVB

  De richtlijnen voor het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en de bestedingsregels voor het persoonsvolgend budget (PVB) werden grondig onder handen genomen.