Incontinentiemateriaal

Wat en voor wie?

Het VAPH kan een tegemoetkoming geven voor de kosten van absorberend en afschermend incontinentiemateriaal. Daaronder verstaat het VAPH bijvoorbeeld wegwerpluiers, plastic broekjes en wasbaar incontinentiemateriaal.

Voor kinderen kan het VAPH in de regel pas een tegemoetkoming uitbetalen van zodra die vijf jaar zijn. In zeer uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden kan dat voor kinderen vanaf drie jaar.

Niet alle vormen van incontinentie komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Veel gebruikers kunnen geholpen worden met andere oplossingen, zoals een doorgedreven zindelijkheidstraining, aangepaste blaasontstekingspreventie, medicatie of een lichte heelkundige ingreep. Louter medische hulpmiddelen zoals katheters zijn uitgesloten van vergoeding. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) verleent daarvoor een tegemoetkoming.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Het VAPH vergoedt het incontinentiemateriaal via jaarlijkse forfaits (vaste vergoedingen). U moet de bewijzen van uw uitgaven voor incontinentiemateriaal enkel bijhouden gedurende drie jaar voor een eventuele controle door de Zorginspectie(opent nieuw venster). Dat is een agentschap van de Vlaamse overheid dat instaat voor de inspecties in de zorgsector. U hoeft uw betaalbewijzen niet aan het VAPH te bezorgen.

U vindt de concrete bedragen in de refertelijst.

De geldigheidstermijn van een goedkeuring van het VAPH voor een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal is maximaal drie jaar. Er zijn drie uitzonderingen:

  • bij een overgang in leeftijdscategorie;
  • wanneer u zelf een herziening aanvraagt;
  • wanneer het VAPH oordeelt dat een nieuwe beoordeling al dan niet noodzakelijk is.

Met een overgang in leeftijdscategorie wordt bedoeld dat men op de leeftijd van twaalf jaar overgaat op het refertebedrag voor volwassenen. 

Hoe aanvragen?

Bent u al gekend bij het VAPH? Dan volstaat het om de Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal door uw behandelende arts te laten invullen. Laadt het formulier op in het e-loket mijnvaph.be (via het tabblad documenten) of bezorg het formulier per post aan het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats.

Bent u nog niet gekend bij het VAPH of stelt u een vraag in het kader van een nieuwe, bijkomende handicap? Dan moet u ook nog een multidisciplinair verslag (module A) laten opmaken door uw multidisciplinair team. Meer informatie vindt u op de pagina Aanvragen

Incontinentieforfaits van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Via de mutualiteit kunt u ook een forfaitaire tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal aanvragen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Die tegemoetkoming kan gecumuleerd worden met die van het VAPH.

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voorziet twee verschillende forfaits:

Formulieren

Publicaties

  • Hulpmiddelen en aanpassingen

    Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de priv├ęsituatie.