Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Uw persoonlijke-assistentiebudget besteden

In de Richtlijnen aan de PAB-budgethouders kunt u lezen wat u als budgethouder met een persoonlijke-assistentiebudget wel of niet moet doen, hoe u uw persoonlijke-assistentiebudget kunt opstarten, welke formaliteiten u daartoe moet vervullen ...

Aanpassingen aan de richtlijnen en besluiten van de Vlaamse Regering bezorgen we aan de PAB-budgethouders via mededelingen.

Persoonlijke assistenten zijn feitelijk in dienst van de persoon met een handicap. Er is dus sprake van een relatie van werkgever tot werknemer. Dat betekent dat de werkgever, heel wat formaliteiten moet vervullen. De meeste PAB-budgethouders doen een beroep op een sociaal secretariaat voor hun loonadministratie. Een bijstandsorganisatie kan u deskundig advies verlenen over uw andere verplichtingen en activiteiten als werkgever.

Waar kunt u terecht met vragen?

Het VAPH

Als u in de richtlijnen of de mededelingen geen antwoord vond op uw vraag, dan kunt u uw vraag stellen aan het team Budgetbesteding van het VAPH.

U kunt bellen of uw vraag stellen via het contactformulier, of u kunt uw vraag stellen op een zitdag in een kantoor van het VAPH.

Bijstandsorganisaties

U kunt met uw vragen omtrent het persoonlijke-assistentiebudget ook terecht bij de bijstandsorganisaties.

Beheer uw PAB online via Mijn VAPH

Documenten en formulieren

Gegevens van de budgethouder en van het rekeningnummer bij een persoonlijke-assistentiebudget

Overeenkomst voor kortdurend verblijf voor minderjarigen met een handicap bij een multifunctioneel centrum of een vergunde zorgaanbieder

Toestemming om een attest voor extra dienstencheques rechtstreeks aan een bijstandsorganisatie te bezorgen

Machtiging voor de tewerkstelling van een minderjarige in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget