Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Uw persoonlijke-assistentiebudget besteden

In de Richtlijnen aan de PAB-budgethouders kunt u lezen wat u als budgethouder met een persoonlijke-assistentiebudget wel of niet moet doen, hoe u uw persoonlijke-assistentiebudget kunt opstarten, welke formaliteiten u daartoe moet vervullen ...

Aanpassingen aan de richtlijnen en besluiten van de Vlaamse Regering bezorgen we aan de PAB-budgethouders via mededelingen.

Persoonlijke assistenten zijn feitelijk in dienst van de persoon met een handicap. Er is dus sprake van een relatie van werkgever tot werknemer. Dat betekent dat de werkgever, heel wat formaliteiten moet vervullen. De meeste PAB-budgethouders doen een beroep op een sociaal secretariaat voor hun loonadministratie. Een bijstandsorganisatie kan u deskundig advies verlenen over uw andere verplichtingen en activiteiten als werkgever.

Waar kunt u terecht met vragen?

Het VAPH

Als u in de richtlijnen of de mededelingen geen antwoord vond op uw vraag, dan kunt u uw vraag stellen aan het team Budgetbesteding van het VAPH.

U kunt bellen of uw vraag stellen via het contactformulier, of u kunt uw vraag stellen op een zitdag.

Zitdagen

U kunt een afspraak maken om langs te komen op een zitdag bij het VAPH als u vragen hebt over de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget.

Het kan gaan om algemene vragen over de richtlijnen en bestedingsregels, bijvoorbeeld:

  • Welke overeenkomsten kan ik afsluiten?
  • Hoe werk ik via mijnvaph.be?

Ook met specifieke vragen over uw dossier kunt u bij ons terecht, bijvoorbeeld:

  • Waarom is een overeenkomst die ik geregistreerd heb niet goedgekeurd?
  • Welke kosten werden niet uitbetaald en waarom?

We voeren geen concrete acties uit in uw dossier. We registreren bijvoorbeeld geen concrete overeenkomsten en facturen voor u. Daarvoor kunt u bij de bijstandsorganisaties terecht.

U vindt op de contactpagina bij de gegevens van de provinciale kantoren en het hoofdkantoor wanneer de zitdagen plaatsvinden.

Opgelet: u kunt niet zomaar langskomen, u moet eerst een afspraak maken:

Bijstandsorganisaties

U kunt met uw vragen omtrent het persoonlijke-assistentiebudget ook terecht bij de bijstandsorganisaties.

Beheer uw PAB online via Mijn VAPH

Documenten en formulieren

Gegevens van de budgethouder en van het rekeningnummer bij een persoonlijke-assistentiebudget

Overeenkomst voor kortdurend verblijf voor minderjarigen met een handicap bij een multifunctioneel centrum of een vergunde zorgaanbieder

Toestemming om een attest voor extra dienstencheques rechtstreeks aan een bijstandsorganisatie te bezorgen

Machtiging voor de tewerkstelling van een minderjarige in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget