Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Hoe uw persoonlijke-assistentiebudget besteden?

Het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te betalen. In uw toekenningsbrief van de intersectorale toegangspoort (ITP)opent dialoogvenster vindt u het bedrag waar u per jaar recht op hebt.

Uw persoonlijke-assistentiebudget is een budget op jaarbasis. Dat houdt in dat er u voor elk kalenderjaar een vastgelegd budget wordt toegekend. U kunt dat budget gebruiken om uw assistentie te organiseren. Het niet-opgebruikte budget voor een bepaald kalenderjaar kunt u niet overdragen naar het volgende kalenderjaar.

U moet binnen de vier maanden na de datum van toekenning starten met uw PAB. Bent u niet binnen de vier maanden gestart, dan stopt uw PAB.

Gratis bijstand onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering

Budgethouders die voor de eerste keer een budget ontvangen met een startdatum van 1 mei 2021 of later, kunnen een beroep doen op gratis bijstand.

Tijdens die sessies ‘gratis bijstand’ krijgt u hulp om uw budget op te starten in het opstartjaar en wordt samen met u gekeken welke zorg en ondersteuning mogelijk is binnen uw persoonlijk budget. Het VAPH vergoedt de bijstandsorganisatie rechtstreeks voor deze sessies gratis bijstand. U krijgt niets extra aangerekend op uw persoonlijk budget. Neem gerust contact op met een bijstandsorganisatie.

U kunt uitstel vragen als u door overmacht niet kunt starten binnen de drie maanden na uw PAB-toekenning. Overmacht veronderstelt een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van uw wil. Uw verzoek tot uitstel moet ingediend worden binnen de vier maanden na de ingangsdatum van uw toekenning. Het VAPH beoordeelt uw vraag tot uitstel om te starten met het PAB.

Om uw persoonlijke assistentie te organiseren en te betalen, moet u onderstaande stappen doorlopen:

Uw assistentie kiezen

U kunt met uw persoonlijke-assistentiebudget een of meerdere persoonlijke assistenten aanwerven die assistentie verlenen thuis, op school of op het werk.

Lees meer

Overeenkomsten sluiten

U moet overeenkomsten sluiten met uw persoonlijke assistent(en).

Lees meer

Uw persoonlijke assistent(en) betalen

U betaalt uw persoonlijke assistent(en) via een aparte bankrekening in en u dient uw kosten in bij het VAPH.

Lees meer

Werken met een persoonlijke-assistentiebudget betekent dat u als budgethouder werkt met persoonlijke assistenten. U bent opdrachtgever en/of werkgever van uw persoonlijke assistenten. U bepaalt zelf wie uw persoonlijke assistenten zijn, met hoeveel persoonlijke assistenten u werkt, hoeveel u die personen betaalt, en welke overeenkomst u met hen sluit conform de Belgische arbeidswetgeving.

Een bijstandsorganisatie kan u deskundig advies verlenen over uw andere verplichtingen en activiteiten als werkgever.

Blijf op de hoogte

In de Richtlijnen aan de PAB-budgethouders en op de website kunt u lezen wat u als budgethouder met een persoonlijke-assistentiebudget wel of niet kunt doen, hoe u uw persoonlijke-assistentiebudget kunt opstarten, welke formaliteiten u daartoe moet vervullen ...

Aanpassingen aan de richtlijnen en besluiten van de Vlaamse Regering communiceren we aan de PAB-budgethouders via mededelingen.

Wilt u de nieuwsberichten ontvangen van het VAPH over de dienstverlening van het VAPH voor personen met een handicap en hun netwerk? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.

Waar kunt u terecht met vragen?

Het VAPH

Als u in de richtlijnen of de mededelingen geen antwoord vond op uw vraag, dan kunt u uw vraag stellen aan het team Budgetbesteding van het VAPH.

U kunt bellen of uw vraag stellen via het contactformulier, of u kunt uw vraag stellen op een zitdag in een kantoor van het VAPH.

Bijstandsorganisaties

U kunt met uw vragen omtrent het persoonlijke-assistentiebudget ook terecht bij de bijstandsorganisaties.

Beheer uw PAB online via Mijn VAPH

Documenten

Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonlijke-assistentiebudget

Overeenkomst voor kortdurende dag- en woonondersteuning - Bijlage bij 'een overeenkomst registreren voor de besteding van uw PAB'

Toestemming om een attest voor extra dienstencheques rechtstreeks aan een bijstandsorganisatie te bezorgen

Machtiging voor de tewerkstelling van een minderjarige in het kader van het persoonlijke-assistentiebudget

Melding van de combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) met andere zorgvormen