Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Besteding stap 1: uw assistentie kiezen

U kunt met uw persoonlijke-assistentiebudget of meerdere persoonlijke assistenten aanwerven die assistentie verlenen op het vlak van:

 • huishoudelijke activiteiten die behoren tot het dagelijks leven (bijvoorbeeld de woning poetsen, maaltijden bereiden, strijken …)
 • lichamelijke activiteiten
 • dagactiviteiten
 • verplaatsingen

Voor bovenvermelde activiteiten kan zowel praktische, inhoudelijke als organisatorische hulp of ondersteuning gegeven worden:

 • Op school en op het werk kan enkel praktische hulp of ondersteuning bij handelingen van het dagelijks leven geboden worden (bijvoorbeeld boekentas uitladen).
 • In de privéomgeving kan agogische, pedagogische, orthopedagogische begeleiding geboden worden (dus specifiek inspelend op de beperkingen) of ondersteuning van de persoon met een handicap en/of zijn ouders.

Het persoonlijke-assistentiebudget dient niet voor: 

 • activiteiten aan de woning zoals schilderen, behangen, renovatiewerken aan de woning, verhuizen, tuinaanleg
 • de aankoop van hulpmiddelen inclusief inhuren van door het VAPH goedgekeurde uren doventolk
  Niet-subsidieerbare tolkuren Vlaamse gebarentaal kunnen wel met het persoonlijke-assistentiebudget vergoed worden.
 • medische en paramedische behandelingen, onderzoeken of therapieën die onder de bevoegdheid van het RIZIV vallen, ongeacht het feit of ze terugbetaald worden of niet
 • privé-budgetbegeleiding (bijvoorbeeld OCMW-begeleiding)
  Opgelet: budgetbegeleiding bij het persoonlijke-assistentiebudget via intensieve bijstand door een bijstandsorganisatie is wel mogelijk.
 • het eigenlijke onderwijs (bijvoorbeeld lesgeven) en de eigenlijke tewerkstelling
  De persoonlijke assistent mag het werk niet doen in de plaats van de budgethouder.
 • psychologische begeleiding

Een bijstandsorganisatie kan u helpen bij uw zoektocht naar de meest geschikte persoonlijke assistent.