Hulpmiddelen in de refertelijst

Veelgevraagde hulpmiddelen

Een opsomming van veelgevraagde hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie vindt u in de refertelijst.

Er zijn hulpmiddelen en aanpassingen voor personen met een motorische, visuele, auditieve, communicatieve of cognitieve handicap. De hulpmiddelen en aanpassingen dienen voor verschillende activiteiten:

Activiteiten dagelijks leven

Bijvoorbeeld: een toiletstoel, een signaleringssysteem, een kleurendetector, een aangepaste werktafel

Mobiliteit

Bijvoorbeeld: aanpassingen aan de auto, een driewieltandem, een witte stok, een blindengeleidehond

Wonen

Bijvoorbeeld: een automatische deuropener, aanpassingen sanitair, een hellingbaan, omgevingsbedieningsapparatuur, een traplift

Communicatie

Bijvoorbeeld: computeraanpassingen, luisterhulpmiddelen, een brailleleesregel, een dynamisch communicatietoestel, een leesloep, een daisyspeler

Andere

Bijvoorbeeld: incontinentiemateriaal, pedagogische hulp bij hogere studies, vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs
 

Refertelijst

Huurpakketten bij snel degeneratieve aandoeningen

Als u een specifieke snel degeneratieve aandoening hebt zoals ALS, hebt u vaak snel een hulpmiddel nodig en moet u ook vaak snel van hulpmiddel kunnen veranderen als de ziekte evolueert. Zo kan er bijvoorbeeld eerst een gemakkelijk meeneembaar, handbediend toestel nodig zijn en later misschien een toestel bediend via de rolstoelbesturing of een oogbediend systeem. Het huursysteem zorgt ervoor dat u snel over een hulpmiddel kunt beschikken en het ook snel kunt inwisselen voor een beter passende oplossing. Meer info vindt u op de pagina Huurpakketten bij snel degeneratieve aandoeningen.

 

Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte (ZUZ) 

De tegemoetkomingen in de refertelijst zijn bedoeld om een gepaste vergoeding te bieden voor wat in de meeste situaties de goedkoopste passende oplossing is. In uitzonderlijke situaties is een standaardoplossing niet mogelijk en is een duurder alternatief de enige oplossing. 

De zeer uitzonderlijke zorgbehoefte (ZUZ) is een procedure die toelaat om in die uitzonderlijke situaties een aanvullende tegemoetkoming boven op het toegekende refertebedrag aan te vragen bij de bijzondere bijstandscommissie (BBC).  

Voor een aantal referterubrieken is er geen mogelijkheid om een aanvullende tegemoetkoming via de ZUZ te vragen:

 • mobiele telefoontoestellen
 • tablets, uitgezonderd tablets die gebruikt worden als communicatietoestel
 • het bouwen van een aangepaste woning in functie van rolstoelgebruik
 • het kopen van een aangepaste woning in functie van rolstoelgebruik
 • een tweedehands rolstoeltoegankelijke auto met bodemverlaging
 • verblijf voor opleiding in het gewoon lager onderwijs, gewoon secundair onderwijs, of het hoger beroepsonderwijs, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs
 • fietsoplossingen, met uitzondering van de handicapspecifieke aanpassingen

In de regelgeving wordt de ZUZ als volgt omschreven:

1° de persoon met een handicap bevindt zich in een situatie die op een treffende wijze verschilt van die van de groep van personen met soortgelijke beperkingen:

2° de situatie, vermeld in 1°, is het gevolg van factoren als eventuele aanvullende gezondheidsproblemen of de sociale, professionele en gezinssituatie.

Onder welke voorwaarden kan een aanvraag in het kader van een ZUZ ingediend worden?

 1. De aanvraag in het kader van een ZUZ moet altijd gemotiveerd zijn. Als er geen specifieke motivering bij de aanvraag wordt vermeld, wordt de aanvraag geweigerd.
 2. De kostprijs van het hulpmiddel of de aanpassing moet minimaal 300 euro meer bedragen dan de som van het refertebedrag en de basiskosten die in de refertelijst vermeld worden. Als er een configuratie (een hulpmiddel met een of meerdere aanvullingen) aangevraagd wordt, dan moet de meerkost 300 euro meer bedragen dan de samengetelde refertebedragen. Om dat aan te tonen, moet een offerte of factuur van het hulpmiddel toegevoegd worden bij de aanvraag. Voor autoaanpassingen, verbouwingen, lift- en tilsystemen verwacht de bijzondere bijstandscommissie een tweede offerte om de aanvullende tegemoetkoming te kunnen bepalen.
 3. De aanvraag in het kader van een ZUZ kan worden ingediend samen met de aanvraag voor de bijhorende tegemoetkoming in de refertelijst of binnen de geldigheidsduur van de beslissing.

Naast de bovenstaande formele voorwaarden houdt de bijzondere bijstandscommissie bij de beoordeling van de ZUZ rekening met enkele principes: 

 1. Financiële moeilijkheden van de aanvrager kunnen worden vermeld bij de motivering. Die moeten zeker goed worden onderbouwd, bijvoorbeeld door te vermelden dat de aanvrager gebruikmaakt van schuldbemiddeling. Toevoegen van bewijsstukken versterkt de motivatie.
 2. De vermelding dat het refertebedrag niet volstaat voor de aankoop van het hulpmiddel, wordt op zich niet aanvaard als argument voor het toekennen van een aanvullende tegemoetkoming. Er moet altijd vermeld worden welke elementen (zoals een extra stevig frame) het hulpmiddel duurder maken dan het voorziene refertebedrag. Bovendien moet worden gemotiveerd waarom de aanvrager zich in een uitzonderlijke situatie bevindt ten opzichte van de meerderheid van de personen die voor de gevraagde referterubriek in aanmerking komen.

Voor hulpmiddelen of aanpassingen die door de bijzondere bijstandscommissie beoordeeld moeten worden, moet u geen speciale procedure doorlopen. Dat kan via de gewone aanvraagprocedures.

Voorbeeldsituaties met een ZUZ

De voorbeelden die hier vermeld worden, zijn algemeen en kort omschreven ter verduidelijking. Het zijn voorbeelden waar een ZUZ van toepassing kan zijn. Als een van deze voorbeelden lijkt overeen te komen met de persoonlijke situatie van de aanvrager, betekent dat niet dat de aanvrager automatisch in aanmerking komt voor de zeer uitzonderlijke zorgbehoefte. De bijzondere bijstandscommissie (BBC) houdt rekening met alle elementen in het aanvraagdossier. 

Anderzijds zijn er heel wat andere voorbeelden denkbaar waar ook een ZUZ van toepassing kan zijn. De situaties in deze opsomming zijn zeker niet de enige mogelijkheden:    

 • Een persoon met een handicap heeft nood aan een tilsysteem. Door zijn hoge lichaamsgewicht heeft hij nood aan een tilsysteem dat steviger is dan de gebruikelijke modellen. Het model dat hij nodig heeft, is daardoor merkelijk duurder dan de tegemoetkoming die voor een tilsysteem voorzien wordt in de refertelijst. 
 • Een persoon met een handicap heeft nood aan een douche-toiletstoel met positioneringsvoorzieningen. Doordat de persoon veel groter is dan gemiddeld, moet er noodgedwongen een type aangekocht worden dat aangepast is aan zijn lichaamslengte, waardoor de kostprijs een stuk hoger is dan het refertebedrag.
 • Een gezin met financiële moeilijkheden heeft nood aan een bepaald hulpmiddel omdat een van de gezinsleden een handicap heeft. In de refertelijst is een tegemoetkoming voorzien voor dat hulpmiddel, maar er blijven oplegkosten van meer dan 300 euro voor het gezin. Uit de motivering en de bewijsstukken blijkt duidelijk dat het gezin die extra kosten niet of zeer moeilijk kan dragen. 

Getuigenissen

 • Getuigenis

  Hoe Yousra het juiste hulpmiddel vond

  Er bestaan talloze hulpmiddelen, voor zowat elke handicap. Het komt er vooral op aan om het meest geschikte hulpmiddel te vinden, helemaal op uw maat. Zoals bij Yousra. Haar spraakcomputer met oogbediening maakt een wereld van verschil voor haar. Haar multidisciplinair team en een gemachtigd expert hielpen om de beste optie te kiezen. 

 • getuigenis

  Maxime haalt kracht uit hulpmiddelen

  Maxime Frooninckx is blind, maar zowel thuis als op het werk trekt hij zich uit de slag. Waar Maxime de kracht haalt? “Hulpmiddelen, doorzettingsvermogen en de wil om een zo normaal mogelijk leven te leiden.”

 • getuigenis

  Hoe Marijn erin slaagt zijn dromen en ambities waar te maken

  Marijn Depraetere (43) woont samen met Inge en hun zonen Sander en Ruben. Door een aangeboren spierziekte heeft Marijn sinds zijn 12 jaar een rolstoel nodig. Maar dankzij de nodige hulpmiddelen en aanpassingen houdt hij de touwtjes van zijn leven in eigen handen.

 • getuigenis

  Autoaanpassing met groen licht BBC

  Jan Geerits werd geboren zonder armen. Toen zijn wagen een aanpassing nodig had die het refertebedrag ver oversteeg, deed Jan een beroep op de bijzondere bijstandscommissie (BBC).

Publicaties