“Ik bereid me voor op de toekomst zodat ik zelfredzaam blijf”

Jan Geerits (60) werd als ‘softenon-kind’ geboren zonder armen. Hij woont bij zijn moeder, die veel voor hem doet. Daardoor heeft hij vooralsnog weinig hulpmiddelen nodig. “Met mijn aangepaste auto red ik het voorlopig”, zegt hij. Toch is hij zich ervan bewust dat dat in de toekomst kan veranderen. Hij bereidt zich dan ook al volop voor op die toekomst, in overleg met een hulpmiddelenadviseur van een multidisciplinair team (MDT).

Bijna 40 jaar al werkt Jan Geerits als boekhouder in een drukkerij. Thuis krijgt hij hulp en ondersteuning van zijn moeder, op het werk trekt hij creatief zijn plan. “Om te typen heb ik bijvoorbeeld de haartjes van een penseel geknipt en er een dopje op geplaatst. Op die manier lukt het mij net om met mijn kleine rechterhand het toetsenbord te bedienen.”

Ondanks zijn vindingrijkheid beseft Jan dat hij in de toekomst meer hulpmiddelen nodig zal hebben. “Mijn moeder is ondertussen 92 jaar. Ze is nog gezond en wel, maar op een dag zal ik er alleen voor staan. Dat schrikt me niet af. Ik wil wel zelfredzaam blijven. Ik ben me erop aan het voorbereiden, zowel mentaal als praktisch. Het lukt me sowieso al steeds moeilijker om deuren te openen. Ik zal een aangepast slot nodig hebben. Ook in de keuken en de badkamer zullen aanpassingen nodig zijn als ik alleen kom te staan. Ik ben alles al aan het uitzoeken.”

Multidisciplinair team

Informatie over hulpmiddelen en aanpassingen haalt Jan bij hulpmiddelenadviseur Inge Claessens van zijn ziekenfonds CM. Zij is ergotherapeute en maakt deel uit van het multidisciplinair team (MDT) van CM.

Iedereen die bij het VAPH een aanvraag doet voor een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of aanpassing, moet sowieso het advies inwinnen van een MDT, tenzij voor een aantal eenvoudige vragen en als het louter om een hernieuwing van een eerder goedgekeurd hulpmiddel gaat.

Onlangs hielp Inge Jan met het dossier voor de aanpassing van zijn auto.

“Ik had al een nieuwe wagen aangeschaft en wou die net als mijn vorige auto laten aanpassen bij mijn vertrouwde autoaanpasser in Nederland. Wat ik niet wist, was dat de wetgeving gewijzigd was”, zucht Jan. “Ik rij al 40 jaar met stuurbediening via een voetschijf en aangepaste bediening van de elektrische functies. Maar die aangepaste bediening wordt niet meer gehomologeerd in Vlaanderen. Dat wist ik dus niet. Ik was behoorlijk in paniek.” Het VAPH voorziet een tussenkomst voor voetbesturing met spraakbediening van de elektrische functies. Spraakbediening was niets voor Jan, hij zou zich niet veilig voelen.

Ik weet nu dat ik in elk geval eerst een multidisciplinair team moet contacteren vooraleer ik een hulpmiddel aankoop.

Jan Geerits
foto van Jan Geerits
Foto: © Filip Erkens

Bijzondere bijstandscommissie

Omdat de aanpassing die Jan wou aanzienlijk duurder was dan het refertebedrag, moest de aanvraag bij de bijzondere bijstandscommissie ingediend worden.

“Gelukkig heeft Inge in overleg met het Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH en met de hulp van CARA (de dienst voor rijgeschiktheidsonderzoek, red.) een gemotiveerd dossier voor mij samengesteld. De bijzondere bijstandscommissie gaf groen licht. Uiteindelijk is alles goed gekomen. De terugbetaling van het VAPH ging bijzonder snel: binnen de vijf dagen stond het geld op mijn rekening. Maar ik had mezelf tijd en kopzorgen bespaard als ik eerder naar een MDT was gestapt.”

De toekomst voorbereiden

Op dit ogenblik helpt Inge Jan bij de aanvraag van een douchetoilet. Ook dat hulpmiddel staat niet op de refertelijst en moet via de bijzondere bijstandscommissie aangevraagd worden.

Voor andere toekomstige hulpmiddelen en aanpassingen heeft Jan nog even tijd. Maar hij wacht niet af. Hoe beter voorbereid, hoe vlotter de aanvragen zullen gaan. “En ik weet nu zeer goed dat ik in elk geval eerst een MDT moet contacteren vooraleer ik een hulpmiddel aankoop. Ik laat me geen tweede keer vangen,” lacht Jan Geerits.

Jan Geerits zit in een auto aan het stuur en naast hem zit Inge Claessens als passagier
Jan Geerits en hulpmiddelenadviseur Inge Claessens © Filip Erkens

Lees meer

  • Hulpmiddelen en aanpassingen

    Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.