Documenten en formulieren

Resultaten

21/6/2021

De handleiding behandeld het toevoegen en beheren van medewerkers.

juni 2021

Het VAPH gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing bepaalt het VAPH welke budgetcategorie aan u toegewezen wordt voor een periode van 22 weken.

15/6/2021

De onderhandelingen VIA 6 tussen de sociale partners en de Vlaamse Regering hebben geresulteerd in een aanzienlijk middelenpakket voor extra personeel binnen de sector voor personen met een handicap, en voor een verbetering van de verloning. Via deze infonota wordt gevraagd om gegevens aan te leveren over de gebruikers in 2019, ten einde de sociale partners in staat te stellen een verdeling van de middelen over de MFC’s te doen volgens het protocol dat ze hiervoor afgesproken hebben.

juni 2021

Driemaandelijks tijdschrift van het VAPH met sterke verhalen van personen met een handicap.