Incontinentiemateriaal

Wat en voor wie?

Voor personen met een handicap volgens de VAPH-regelgeving kan het VAPH tegemoetkomingen uitbetalen voor de kosten van absorberend en afschermend incontinentiemateriaal. Daaronder verstaat het VAPH bijvoorbeeld wegwerpluiers, plastic broekjes en wasbaar incontinentiemateriaal.

Voor kinderen kan het VAPH in de regel pas een tegemoetkoming uitbetalen van zodra die vijf jaar zijn. In zeer uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden kan dat voor kinderen vanaf drie jaar.

Niet alle vormen van incontinentie komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Veel gebruikers kunnen geholpen worden met andere oplossingen, zoals een doorgedreven zindelijkheidstraining, aangepaste blaasontstekingspreventie, medicatie of een lichte heelkundige ingreep. Louter medische hulpmiddelen zoals katheters zijn uitgesloten van vergoeding. Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) verleent daarvoor een tegemoetkoming.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Het VAPH vergoedt het incontinentiemateriaal via jaarlijkse forfaits (vaste vergoedingen). U moet de bewijzen van uw uitgaven voor incontinentiemateriaal enkel bijhouden voor een eventuele controle door de Zorginspectie. Dat is een agentschap van de Vlaamse overheid dat instaat voor de inspecties in de zorgsector. U hoeft uw betaalbewijzen niet aan het VAPH te bezorgen.

U vindt de concrete bedragen in de refertelijstopent dialoogvenster.

De geldigheidstermijn van een goedkeuring van het VAPH voor een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal is maximaal drie jaar. Er zijn drie uitzonderingen:

  • bij een overgang in leeftijdscategorie;
  • wanneer u zelf een herziening aanvraagt;
  • wanneer het VAPH oordeelt dat een nieuwe beoordeling al dan niet noodzakelijk is.

Met een overgang in leeftijdscategorie wordt bedoeld dat men op de leeftijd van twaalf jaar overgaat op het refertebedrag voor volwassenen. 

Hoe aanvragen?

Bent u al gekend bij het VAPH en diende u vanaf 1 januari 2002 al een aanvraag voor hulpmiddelen of aanpassingen in? Dan volstaat het Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaalopent dialoogvenster door uw behandelende arts te laten invullen. 

Bent u al gekend bij het VAPH en stelt u een vraag in het kader van een nieuwe, bijkomende handicap? Dan moet u ook nog een module D laten opmaken door uw multidisciplair team.

In alle andere gevallen moet u niet alleen het hogervermelde formulier laten invullen, maar moet u ook nog een multidisciplinair verslag laten opmaken door uw multidisciplinair team.

Incontinentieforfaits van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Via de mutualiteit kunt u ook een forfaitaire tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal aanvragen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Die tegemoetkoming kan gecumuleerd worden met die van het VAPH.

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voorziet twee verschillende forfaits: