Hulpmiddelen en aanpassingen bij een zorgaanbieder

Veel personen met een handicap wonen bij een zorgaanbieder. Het VAPH kan geen tegemoetkoming bieden voor hulpmiddelen en aanpassingen die tot de bevoegdheid van een andere instantie of overheid behoren.

Het VAPH kan wel een aantal bijkomende tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen voorzien. Daarvoor moet u wel voldoen aan de voorwaarden in de regelgeving. Dat houdt onder meer in dat u bij uw aanvraag moet aantonen dat het hulpmiddel of de aanpassing voor u een noodzakelijke en goede oplossing is en dat u het voldoende vaak zult gebruiken.

Publicaties

maart 2019

In de brochure Hulpmiddelen en aanpassingen vindt u informatie over welke hulpmiddelen en aanpassingen u kunt aanvragen en wie daarbij kan helpen.