Begrippen en afkortingen

Op deze pagina vindt u uitleg over begrippen en afkortingen die gebruikt worden bij het VAPH en in de sector.

ambulante begeleiding

automatische-toekenningsgroep

B-waarde

begeleid werken 

bijstand

bijstandsorganisatie

bijzondere bijstandscommissie (BBC)

budgethouder

dagondersteuning 

dagopvang

dienst ondersteuningsplan (DOP)

gebruikersvereniging met informatieloket

gemachtigde expert 

globale individuele ondersteuning (PVB)

globale individuele ondersteuning voor minderjarigen

groenezorginitiatief

groepsbegeleiding 

handicap

heroverwegingscommissie (HOC)

hulpmiddelendatabank

hulpmiddelen en aanpassingen (IMB)

individuele dienstverleningsovereenkomst 

individuele praktische hulp

individuele psychosociale begeleiding

intersectorale toegangspoort (ITP)

kortverblijf 

maatschappelijke noodzaak

mijnvaph.be

mobiele begeleiding

multidisciplinair team 

multifunctioneel centrum (MFC)

NAH-procedure

noodprocedure

noodsituatie 

oproepbare permanentie

ouderinitiatief

P-waarde

persoonlijke-assistentiebudget 

persoonsvolgend budget (PVB)

persoonsvolgend budget na jeugdhulp multifunctioneel centrum

persoonsvolgend  budget na jeugdhulp persoonlijke-assistentiebudget 

persoonsvolgende financiering (PVF)

prioriteitengroep

rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

refertelijst 

spoedprocedure

subsidie-eenheid (SE)

uitzonderingsprocedure 7/7

verblijf 

vergunde zorgaanbieder (VZA)

VIA 4-middelen

Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)

vraagverheldering

woonondersteuning

zeer uitzonderlijke zorgbehoefte (ZUZ)

zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) 

zorgwijs

zorgzwaarte-instrument (ZZI)