Begrippen en afkortingen

Op deze pagina vindt u uitleg over begrippen en afkortingen die gebruikt worden bij het VAPH en in de sector.

ambulante begeleidingopent dialoogvenster

B-waardeopent dialoogvenster

begeleid werkenopent dialoogvenster

bijstandopent dialoogvenster

bijstandsorganisatieopent dialoogvenster

bijzondere bijstandscommissie (BBC)opent dialoogvenster

dagondersteuningopent dialoogvenster

dagopvangopent dialoogvenster

dienst ondersteuningsplan (DOP)opent dialoogvenster

gebruikersvereniging met informatieloketopent dialoogvenster

gemachtigde expertopent dialoogvenster

globale individuele ondersteuning (GIO)opent dialoogvenster

groenezorginitiatiefopent dialoogvenster

groepsbegeleidingopent dialoogvenster

handicapopent dialoogvenster

heroverwegingscommissie (HOC)opent dialoogvenster

hulpmiddelen en aanpassingen (IMB)opent dialoogvenster

individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO)opent dialoogvenster

individuele praktische hulpopent dialoogvenster

individuele psychosociale begeleidingopent dialoogvenster

intersectorale toegangspoort (ITP)opent dialoogvenster

kortverblijfopent dialoogvenster

mijnvaph.beopent dialoogvenster

mobiele begeleidingopent dialoogvenster

multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster

multifunctioneel centrum (MFC)opent dialoogvenster

NAH-procedureopent dialoogvenster

noodprocedureopent dialoogvenster

oproepbare permanentieopent dialoogvenster

ouderinitiatiefopent dialoogvenster

P-waardeopent dialoogvenster

persoonlijke-assistentiebudget (PAB)opent dialoogvenster

persoonlijke-assistentiebudgethouderopent dialoogvenster

persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster

persoonsvolgende financiering (PVF)opent dialoogvenster

rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)opent dialoogvenster

refertelijstopent dialoogvenster

spoedprocedureopent dialoogvenster

subsidie-eenheid (SE)opent dialoogvenster

uitzonderingsprocedure 7/7opent dialoogvenster

verblijfopent dialoogvenster

vergunde zorgaanbieder (VZA)opent dialoogvenster

VIA 4-middelenopent dialoogvenster

Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster

Vlibank, Vlaamse hulpmiddelendatabankopent dialoogvenster

vraagverhelderingopent dialoogvenster

woonondersteuningopent dialoogvenster

zeer uitzonderlijke zorgbehoefte (ZUZ)opent dialoogvenster

zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget (BOB))opent dialoogvenster

zorgwijsopent dialoogvenster

zorgzwaarte-instrument (ZZI)opent dialoogvenster