Begrippen en afkortingen

Op deze pagina vindt u uitleg over begrippen en afkortingen die gebruikt worden bij het VAPH en in de sector.

actieve gebruiker van hulpmiddelen en aanpassingen 

ambulante begeleiding

automatische-toekenningsgroep

B-waarde

begeleid werken 

bijstand

bijstandsorganisatie

bijzondere bijstandscommissie (BBC)

budgethouder

dagondersteuning 

dagopvang

dienst ondersteuningsplan (DOP)

directe financiering voor ge├»nterneerden 

directe financiering voor niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie 

forensische VAPH-unit 

gebruikersvereniging met informatieloket

gemachtigde expert 

globale individuele ondersteuning (PVB)

globale individuele ondersteuning voor minderjarigen

groenezorginitiatief

groepsbegeleiding 

handicap

heroverwegingscommissie (HOC)

hulpmiddelendatabank

hulpmiddelen en aanpassingen (IMB)

individuele dienstverleningsovereenkomst 

individuele praktische hulp

individuele psychosociale begeleiding

intersectorale toegangspoort (ITP)

kortdurend verblijf multifunctioneel centrum 

kortverblijf 

maatschappelijke noodzaak

mijnvaph.be

mobiele begeleiding

multidisciplinair team 

multifunctioneel centrum (MFC)

NAH-procedure

noodprocedure

noodsituatie 

observatie-, diagnose- en behandelingsunit 

oproepbare permanentie

ouderinitiatief

P-waarde

persoonlijke-assistentiebudget 

persoonsvolgend budget (PVB)

persoonsvolgend budget na jeugdhulp multifunctioneel centrum

persoonsvolgend  budget na jeugdhulp persoonlijke-assistentiebudget 

persoonsvolgende financiering (PVF)

prioriteitengroep

rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

refertelijst 

spoedprocedure

subsidie-eenheid (SE)

uitzonderingsprocedure 7/7

verblijf 

vergunde zorgaanbieder (VZA)

VIA 4-middelen

Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)

vraagverheldering

woonondersteuning

zeer uitzonderlijke zorgbehoefte (ZUZ)

zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) 

zorgwijs

zorgzwaarte-instrument (ZZI)