Individuele ondersteuning, dag- en woonondersteuning

Een vergunde zorgaanbieder is een zorgaanbieder bij wie u als meerderjarige terecht kunt voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning. U kunt die zorg en ondersteuning betalen met uw persoonsvolgend budget (PVB).

De vergunde zorgaanbieders hebben een vergunning van het VAPH om zorg en ondersteuning te bieden. Enkel zorgaanbieders die kwalitatieve zorg en ondersteuning aanbieden, kunnen een vergunning krijgen van het VAPH. Ze moeten daarvoor voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Zorginspectie(opent nieuw venster) inspecteert de vergunde zorgaanbieders.

Adressen van vergunde zorgaanbieders

Ondersteuning

Direct naar

 • Rechten en plichten

  Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

 • Overstap naar persoonsvolgende financiering

  Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) ingevoerd. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, zijn er overgangsmaatregelen voorzien.

 • Persoonsvolgend budget

  Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

Nieuwsberichten

 • Bent u meerderjarig en op zoek naar ondersteuning?

  Op de VAPH-website vindt u een overzicht van de mogelijkheden: van begeleiding, dagopvang of verblijf, over praktische hulp, tot tegemoetkomingen voor hulpmiddelen.

 • Indexering persoonlijke financiële bijdrage RTH en MFC

  Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kunnen een persoonlijke bijdrage vragen. Die bedragen worden jaarlijks aangepast op 1 januari.

  Een multifunctioneel centrum (MFC) moet een persoonlijke financiële bijdrage aanrekenen. Dat bedrag wordt aangepast op 1 januari en...

 • Zonnelied en De Overbron: “Samen kunnen we meer”

  Meer kwaliteit van leven voor personen met een handicap en ouderen. Het is maar één van de vele voordelen van geïntegreerde zorg, zoals zorgaanbieder Zonnelied en woonzorgcentrum De Overbron die realiseren in Brussel.

 • Meerderjarig en op zoek naar ondersteuning?

  Hebt u een handicap, bent u meerderjarig, en bent u op zoek naar ondersteuning? Op de VAPH-website vindt u onder andere in een animatiefilmpje een overzicht van de mogelijkheden.