Individuele ondersteuning, dag- en woonondersteuning

Een vergunde zorgaanbieder is een zorgaanbieder bij wie u als meerderjarige terecht kunt voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning. U kunt die zorg en ondersteuning betalen met uw persoonsvolgend budget (PVB).

De vergunde zorgaanbieders hebben een vergunning van het VAPH om zorg en ondersteuning te bieden. Enkel zorgaanbieders die kwalitatieve zorg en ondersteuning aanbieden, kunnen een vergunning krijgen van het VAPH. Ze moeten daarvoor voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Zorginspectie(opent nieuw venster) inspecteert de vergunde zorgaanbieders.

Adressen van vergunde zorgaanbieders

Ondersteuning

Direct naar

  • Rechten en plichten

    Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

  • Overstap naar persoonsvolgende financiering

    Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) ingevoerd. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, zijn er overgangsmaatregelen voorzien.

  • Persoonsvolgend budget

    Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

Nieuwsberichten