Vergunde zorgaanbieders

Drie ondersteuningsvormen

twee mannen op een stoel, pratend met elkaar

Begeleiding

Individuele begeleiding is bedoeld voor personen die zelfstandig wonen, al dan niet alleen of met hun gezin. De soort ondersteuning die u daarvoor nodig hebt, kan verschillen.

Psychosociale begeleiding

Als u hulp nodig hebt bij het plannen van de dag, het organiseren van het huishouden, of begeleiding bij het doornemen van de post of het betalen van facturen, dan kunt u daarbij ondersteuning krijgen. Ook advies rond relaties of opvoedingsondersteuning voor uw kinderen is mogelijk. U kunt met de zorgaanbieder afspreken dat de begeleider altijd bij u langs komt voor de begeleiding of dat u een aantal zaken telefonisch bespreekt.

Het is ook mogelijk om met begeleiding te werken in een sociale of culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf. Daarbij is er geen verloning of arbeidscontract, maar hebt u wel een zinvolle dagbesteding.

Praktische hulp

Een begeleider komt bij u aan huis om u te helpen bij dagelijkse activiteiten, zoals aankleden, koken en helpen bij verplaatsingen.

Oproepbare permanentie

Het is ook mogelijk om aan te sluiten op een oproepsysteem waarbij de zorgaanbieder garandeert dat er binnen een korte termijn iemand bij u langs komt om u te helpen.

Globale individuele ondersteuning

Heb u zowel praktische hulp als psychosociale begeleiding nodig, dan kan een begeleider u helpen om een aantal activiteiten te organiseren of een aantal praktische taken over te nemen. De zorgaanbieders noemen dat globale individuele ondersteuning.

Man met een handicap die de was ophangt

Dagondersteuning

Als u door de dag wordt opgevangen in groep of activiteiten doet met een groep, wordt dat dagondersteuning genoemd.

Het is niet nodig om altijd een hele dag aanwezig te zijn. U kunt er in overleg met de zorgaanbieder bijvoorbeeld voor kiezen om enkel tijdens de voor- of namiddag te komen.

vrouw in de rolstoel in haar kamer in een voorziening

Woonondersteuning

Als u bij de zorgaanbieder overnacht of in een groepswoning van de zorgaanbieder verblijft, noemt men dat woonondersteuning. De ondersteuning die u ’s avonds voorafgaand aan de overnachting en de volgende ochtend nodig hebt, zit daarin inbegrepen. U woont in dat geval meestal in een tehuis of een kleinschalige groepswoning.

De zorgaanbieder zorgt voor begeleiding, praktische hulp en, indien nodig, een permanentiesysteem waarmee hulp kan worden opgeroepen.

Hoe start de ondersteuning?

Het begin van de begeleiding of de opvang bij een zorgaanbieder verloopt niet overal op een identieke manier. Er bestaan hieromtrent wel een aantal regels en afspraken, bijvoorbeeld rond de informatieplicht van de zorgaanbieders en rond de inspraak en de privacy van de gebruikers.

Bij de start van de ondersteuning ondertekenen u en de zorgaanbieder een overeenkomst die bestaat uit een individuele dienstverleningsovereenkomst en collectieve rechten en plichten. In de individuele dienstverleningsovereenkomst komt u met de zorgaanbieder overeen welke ondersteuning aan u of uw kind zal worden aangeboden, op welke manier dat zal gebeuren en welke vergoeding daar tegenover staat.

In de collectieve rechten en plichten worden de wederzijdse rechten en plichten van de gebruikers en de zorgaanbieder omschreven. U vindt daarin onder meer een beschrijving van de dienstverlening, de voorwaarden voor de opvang en de omstandigheden van een eventueel ontslag. U krijgt daarin ook informatie over uw inspraakmogelijkheden, bijvoorbeeld over het collectief overleg en over de manier waarop u bemerkingen, suggesties of klachten kunt formuleren.

Meer informatie vindt u in het webluik Rechten en plichten.

Waar vindt u beschikbare ondersteuning?

Op www.zorgwijs.be kunt u vergunde zorgaanbieders in uw buurt zoeken.

Zorgwijs