Drie ondersteuningsvormen

twee mannen op een stoel, pratend met elkaar
Bron: Pexels.com

Begeleiding

Individuele begeleiding is bedoeld voor personen die zelfstandig wonen, al dan niet alleen of met hun gezin. De soort ondersteuning die u daarvoor nodig hebt, kan verschillen.

Psychosociale begeleiding

Als u hulp nodig hebt bij het plannen van de dag, het organiseren van het huishouden, of begeleiding bij het doornemen van de post of het betalen van facturen, dan kunt u daarbij ondersteuning krijgen. Ook advies rond relaties of opvoedingsondersteuning voor uw kinderen is mogelijk. U kunt met de zorgaanbieder afspreken dat de begeleider altijd bij u langs komt voor de begeleiding of dat u een aantal zaken telefonisch bespreekt.

Praktische hulp

Een begeleider komt bij u aan huis om u te helpen bij dagelijkse activiteiten, zoals aankleden, koken en helpen bij verplaatsingen.

Oproepbare permanentie

Het is ook mogelijk om aan te sluiten op een oproepsysteem waarbij de zorgaanbieder garandeert dat er binnen een korte termijn iemand bij u langs komt om u te helpen.

Globale individuele ondersteuning

Hebt u zowel praktische hulp als psychosociale begeleiding nodig, dan kan een begeleider u helpen om een aantal activiteiten te organiseren of een aantal praktische taken over te nemen. De zorgaanbieders noemen dat globale individuele ondersteuning.

Begeleid werken

U kunt er ook voor kiezen om als dagbesteding aan de slag te gaan buiten het dagcentrum. U gaat dan één of enkele dagen 'werken' bij een vzw, een winkel of een bedrijf. Het werk dat u uitvoert is aangepast aan uw mogelijkheden en interesses. U wordt daarbij begeleid door iemand van buiten de werkplek, daarom spreken we van 'begeleid werken'. Voor dit werk krijgt u geen verloning en hebt u ook geen arbeidscontract. U kunt dit combineren met dagbesteding binnen het dagcentrum, maar niet op hetzelfde moment of op hetzelfde dagdeel. U betaalt een bijdrage op basis van het aantal begeleidingen door de begeleider van buiten de werkplek, niet op basis van het aantal dagen dat u op de werkplek bent.

Man met een handicap die de was ophangt
Bron: Shutterstock.com

Dagondersteuning

Als u door de dag wordt opgevangen in groep of activiteiten doet met een groep, wordt dat dagondersteuning genoemd.

Het is niet nodig om altijd een hele dag aanwezig te zijn. U kunt er in overleg met de zorgaanbieder bijvoorbeeld voor kiezen om enkel tijdens de voor- of namiddag te komen.

2 mannen met een handicap omhelzen elkaar
Bron: Shutterstock.com

Woonondersteuning

Als u bij de zorgaanbieder overnacht of in een groepswoning van de zorgaanbieder verblijft, noemt men dat woonondersteuning. De ondersteuning die u ’s avonds voorafgaand aan de overnachting en de volgende ochtend nodig hebt, zit daarin inbegrepen. U woont in dat geval meestal in een tehuis of een kleinschalige groepswoning.

De zorgaanbieder zorgt voor begeleiding, praktische hulp en, indien nodig, een permanentiesysteem waarmee hulp kan worden opgeroepen.

Hoe start de ondersteuning?

Het begin van de begeleiding of de opvang bij een zorgaanbieder verloopt niet overal op een identieke manier. Er bestaan hieromtrent wel een aantal regels en afspraken, bijvoorbeeld rond de informatieplicht van de zorgaanbieders en rond de inspraak en de privacy van de gebruikers.

Bij de start van de ondersteuning ondertekenen u en de zorgaanbieder een overeenkomst over de ondersteuning die geboden zal worden. Dat is een individuele dienstverleningsovereenkomst. In de individuele dienstverleningsovereenkomst komt u met de zorgaanbieder overeen welke ondersteuning aan u of de persoon die u vertegenwoordigt zal worden aangeboden, op welke manier dat zal gebeuren en welke vergoeding daar tegenover staat.

Meer informatie over de individuele dienstverleningsovereenkomst vindt u in het webluik Individuele dienstverleningsovereenkomst persoonsvolgend budget

Meer informatie over uw rechten en plichten bij een vergunde zorgaanbieder vindt u in het webluik Rechten en plichten.

Waar vindt u beschikbare ondersteuning?

Op www.zorgwijs.be kunt u vergunde zorgaanbieders in uw buurt zoeken.

Zorgwijs(opent nieuw venster)