Hoe werkt het VAPH?

Het VAPH:

 • streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicapopent dialoogvenster;
 • treedt op als een klantgerichte en efficiënte partner van personen met een handicap en de organisaties die zorgen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning;
 • werkt het beleid uit voor personen met een handicap op het vlak van zorg en ondersteuning en evalueert de uitvoering ervan;
 • behandelt aanvragen van personen met een handicap voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning of wagen en aanvragen voor het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen;
 • stelt persoonsvolgende budgetten ter beschikking en ziet toe op de besteding ervan;
 • erkent en vergunt diensten en voorzieningen die personen met een handicap begeleiden of opvangen;
 • stemt de vraag naar zorg en ondersteuning af op het aanbod via regionaal overleg met gebruikers, diensten en voorzieningen.

Het VAPH bestaat uit drie afdelingen en een aantal horizontale teams.

Afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen en afdeling Dienstverlening Budgethouders richten zich tot de persoon met een handicap. De afdeling Vergunnen en Financieren richt zich naar organisaties en zorgaanbieders. Tot slot zorgen de horizontale teams voor de ondersteuning van de organisatie.

Afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen

Evert Wuyts, afdelingshoofd

Bij de afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen kunt u terecht voor de aanvraag van een persoonsvolgend budget (erkenning handicap, budgethoogte, prioriteitengroep of automatische-toekenningsgroep) en voor de aanvraag en toekenning van hulpmiddelen voor de persoon met een handicap.

Afdeling Dienstverlening Budgethouders

Dirk Vanderstighelen, afdelingshoofd

De afdeling Dienstverlening budgethouders stelt het persoonsvolgend budget ter beschikking en volgt de besteding van het budget op. De afdeling maakt ook de PAB-toekenningen op en ziet toe op de besteding ervan.

Afdeling Vergunnen en Financieren

Jos Theunis, afdelingshoofd

De afdeling Vergunnen en Financieren vergunt en financiert professionele organisaties en staat in voor overleg en afstemming over het regionaal zorgaanbod.

Horizontale teams en staf

Onder leiding van James Van Casteren, administrateur-generaal. Hij wordt bijgestaan door een aantal stafmedewerkers.

De horizontale teams bouwen bruggen over de afdelingen heen:

 • communicatie
 • beleidsvoorbereiding en -evaluatie
 • organisatieontwikkeling
 • juridische dienstverlening
 • IT-dienstverlening
 • boekhouding en begroting
 • financiële en cijfermatige rapportering
 • logistiek
 • personeelsbeleid

Woordvoerder

Karina De Beule

karina.debeule@vaph.be

T 0471 79 07 11​ (uitsluitend voor de pers)

Provinciale kantoren

Het VAPH biedt zijn dienstverlening aan via vijf provinciale kantoren zodat de persoon met een handicap met zijn vragen dicht bij huis terecht kan. U vindt de contactgegevens onder Contacteer ons.

Stel een vraag

Hebt u een vraag? Stel ze aan een van onze helpdesks.

Documenten