Digitalisering briefwisseling

Brieven van het VAPH ontvangen via de eBox

Burgers kunnen de brieven van het VAPH ontvangen via de eBox, een digitale brievenbus. Zowel personen die gebruikmaken van de ondersteuning van het VAPH, kunnen voor de eBox kiezen, als bewindvoerders of wettelijk vertegenwoordigers. 

De eBox(opent nieuw venster) is een beveiligde elektronische brievenbus waarin u overheidsberichten kunt ontvangen, bewaren en beheren. My eBox wordt gebruikt door federale, Vlaamse, lokale en andere overheidsdiensten om documenten te verzenden.

Alleen voor burgers, niet voor organisaties

De introductie van de eBox door het VAPH heeft geen impact op de communicatie tussen het VAPH en de organisaties die vergund en erkend zijn door het VAPH. De eBox wordt alleen in gebruik genomen voor de communicatie met burgers, niet met ondernemingen.

Lees meer over brieven van het VAPH ontvangen via de eBox

Digitalisering inkomende post

De Vlaamse overheid streeft ernaar om een digitale overheid te zijn. Zo probeert de Vlaamse overheid waar mogelijk processen te digitaliseren en een efficiëntere en betere dienstverlening aan te bieden. Op het vlak van inkomende post is dat natuurlijk een uitdaging omdat we nog vaak analoge documenten ontvangen.

Om de postverwerking zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, maakt het VAPH gebruik van de gemeenschappelijke dienstverlening voor digitalisering van inkomende analoge post. Het Facilitair Bedrijf biedt die dienstverlening aan de entiteiten van de Vlaamse overheid aan.

Poststukken die naar de adressen van het VAPH worden gestuurd, worden ingescand en digitaal aan de geadresseerde bezorgd. Zo kan de Vlaamse overheid haar dossiers volledig digitaal behandelen. Poststukken met de vermelding ‘vertrouwelijk’ worden niet ingescand, maar ongeopend aan de geadresseerde bezorgd.