Bescherming van persoonsgegevens

Bij het VAPH kunt u terecht voor:

Om uw dossier correct te kunnen behandelen, maakt het VAPH gebruik van persoonsgegevens. In sommige gevallen deelt het VAPH persoonsgegevens met andere organisaties van de overheid. Bij die elektronische uitwisseling bewaart het VAPH de privacy van uw gegevens. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens op een beveiligde wijze worden doorgegeven. De uitwisseling van de gegevens staat onder toezicht van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking is James Van Casteren, Marie-Elisabeth Belpairegebouw, Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel.