Uitwisseling van persoonsgegevens

uitwisseling persoonsgegevens

Met welke organisaties wisselt het VAPH persoonsgegevens uit?

De persoon met een handicap

Het VAPH wisselt persoonsgegens uit met de persoon met een handicap en zijn wettelijke vertegenwoordiging online via de applicatie mijn.vaph.be en via briefwisseling. Ook met personen aan wie de persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiging toegang heeft verleend tot zijn dossiergegevens.

In uitvoering van wetenschappelijke onderzoek

Op eigen initiatief, maar ook in opdracht, voert het VAPH wetenschappelijk onderzoek uit met de persoonsgegevens in zijn bezit. Bij samenwerking kunnen daarbij persoonsgegevens met andere organisaties worden uitgewisseld.

Met samenwerkende organisaties

Voor de uitvoering van haar opdrachten doet het VAPH een beroep op erkende samenwerkende organisaties. Daarbij kunnen de noodzakelijke en nodige gegevens worden uitgewisseld.

Met trusted third parties

Bij sommige uitwisselingen van persoonsgegevens doet het VAPH een beroep op trusted third parties. Dat zijn door de overheid erkende organisaties die persoonsgegevens ontvangen, samenvoegen, anonimiseren en daarna de anonieme gegevens doorgeven.

Met organisaties van de overheid

In uitvoering van opdrachten wisselt het VAPH persoonsgegevens uit met andere organisaties van de overheid in België.