Ondernemingsplan

De (jaarlijkse of meerjarige) ondernemingsplannen vormen een operationele vertaling van de doelstellingen vermeld in de beleidsnota en de jaarlijkse beleids- en begrotingstoelichtingen. Zij bevatten - naast voormelde beleidsdoelstellingen - eveneens de beheersdoelstellingen van de entiteit, de doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken (o.a. inzake de acties op het vlak van maturiteitsverhoging), de doelstellingen met betrekking tot welzijn, diversiteit en gelijke kansen.

Over de uitvoering van de ondernemingsplannen wordt jaarlijks gerapporteerd.

De ondernemingsplannen voor het VAPH (en de rapporteringen over de uitvoering ervan) zijn raadpleegbaar via de website van de Vlaamse overheid(opent nieuw venster).