Ondernemingsplan

Ingevolge het regeerakkoord 2014-2019 en de daaruit voortvloeiende beslissing van de Vlaamse Regering van 5 december 2014 inzake de opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019, werd het principe van beheers- en managementovereenkomsten (behalve voor De Lijn en de VRT) afgeschaft, en wordt het doelstellingenmanagement voortaan gerealiseerd door middel van ondernemingsplannen.

De (jaarlijkse of meerjarige) ondernemingsplannen vormen een operationele vertaling van de doelstellingen vermeld in de beleidsnota en de jaarlijkse beleidsbrieven. Zij bevatten - naast voormelde beleidsdoelstellingen - eveneens de beheersdoelstellingen van de entiteit, de doelstellingen opgelegd door regeringsafspraken (o.a. inzake de acties op het vlak van maturiteitsverhoging), de doelstellingen met betrekking tot welzijn, diversiteit en gelijke kansen.

Over de uitvoering van de ondernemingsplannen wordt jaarlijks gerapporteerd.

De ondernemingsplannen voor het VAPH (en de rapporteringen over de uitvoering ervan) zijn raadpleegbaar via de website van de Vlaamse overheid.