Permanente werkgroepen

In de schoot van het VAPH zijn een aantal permanente werkgroepen actief. Die brengen bij het raadgevend comité advies uit, respectievelijk over de volgende thema's:

Toeleiding

In de 'permanente werkgroep toeleiding' worden alle adviezen voorbereid over de processen van vraagverheldering en ondersteuningsplannen, objectivering, en prioritering.

Hulpmiddelen

In de ‘permanente werkgroep hulpmiddelen’ worden alle adviezen voorbereid over de processen van het toeleiden naar hulpmiddelen en het terugbetalen van de kosten gemaakt in het kader van de aankoop van hulpmiddelen.

Financiering en besteding

In de ‘permanente werkgroep financiering en besteding’ worden alle adviezen voorbereid over het terbeschikkingstellen en inzetten van budgetten en over het financieren van organisaties (hetzij via directe financiering hetzij op basis van de inzet van vouchers). Ook de aspecten (individuele en collectieve) bemiddeling, planning en afstemming komen aan bod in deze werkgroep.