Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Assistentie voor uw kind

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. De aanvraagprocedure verloopt via de intersectorale toegangspoort.

Direct naar

Overgang van minderjarigenondersteuning naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige

Minderjarigen met een handicap moeten een procedure doorlopen om hun ondersteuning verder te zetten als meerderjarige. Die procedure verschilt naargelang de ondersteuning die ze als minderjarige van het VAPH krijgen en de ondersteuning die ze als meerderjarige willen aanvragen. De naadloze verderzetting van de VAPH-ondersteuning voor minderjarigen naar VAPH-ondersteuning voor meerderjarigen heet zorgcontinuïteit.

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt ervoor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).

fietsers

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

foto van laptop

Uw persoonlijke-assistentiebudget beheren via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijke-assistentiebudget online beheren.

- Meest gedownloade documenten

- Nieuwsberichten