Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Assistentie voor uw kind

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. De aanvraagprocedure verloopt via de intersectorale toegangspoort.

Direct naar

 • Mededelingen aan PAB-budgethouders

  Houders van een persoonlijke-assistentiebudget worden op de hoogte gehouden van richtlijnen over de besteding van hun budget via mededelingen.

   

  Lees de mededelingen >

   

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

  Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

Uw persoonlijke-assistentiebudget beheren via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijke-assistentiebudget online beheren.

E-loket

Meest gedownloade documenten

Meer documenten

Nieuwsberichten

 • Controle van uw persoonlijk budget

  Hebt u een persoonsvolgend budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PAB)? Dan kan het VAPH of Zorginspectie controleren of u dat correct besteedt. Die controles zijn in de eerste plaats bedoeld om u te helpen.

 • Extra bestedingsmogelijkheden persoonlijke-assistentiebudget

  Vanaf 9 juli 2023 hebben houders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) meer mogelijkheden om hun budget te besteden.

 • Mogelijkheden op vakantie met een persoonlijk budget

  Als houder van een persoonlijk budget hebt u verschillende mogelijkheden om in de vakantie uw zorg en ondersteuning te organiseren. Dit artikel behandelt drie mogelijkheden: een persoonlijk assistent, een vrijwilliger, of een jobstudent.

 • Een persoonlijke-assistentiebudget combineren in de zomer

  Combineert u een persoonlijke-assistentiebudget met ondersteuning door een multifunctioneel centrum, en maakt u daar in de zomermaanden minder gebruik van? Geef dat door aan het VAPH. Dan wordt uw budget aangepast.