Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Assistentie voor uw kind

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. De aanvraagprocedure verloopt via de intersectorale toegangspoort(opent nieuw venster).

Direct naar

 • Mededelingen aan PAB-budgethouders

  Houders van een persoonlijke-assistentiebudget worden op de hoogte gehouden van richtlijnen over de besteding van hun budget via mededelingen.

   

  Lees de mededelingen >

   

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

  Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft en geen persoonlijk budget heeft.

Uw persoonlijke-assistentiebudget beheren via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijke-assistentiebudget online beheren.

E-loket

Meest gedownloade documenten

Meer documenten

Nieuwsberichten

 • Infosessies voor budgethouders persoonsvolgend budget

  Het VAPH organiseert in oktober twee infosessies voor budgethouders van een persoonsvolgend budget.

 • Langere verwerkingstijd van bezorgde documenten

  Het is momenteel erg druk waardoor het langer kan duren voor documenten in verband met het persoonlijk budget behandeld worden. Alle ontvangen documenten worden behandeld in volgorde van ontvangst.

 • Tussentijdse evaluatie model-IDO

  De modeldocumenten individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) werden aangepast op basis van vragen en reacties van gebruikers en zorgaanbieders en wijzigingen aan regelgeving.

 • Mogelijkheden op vakantie met een persoonlijk budget

  Als houder van een persoonlijk budget hebt u verschillende mogelijkheden om op vakantie uw zorg en ondersteuning te organiseren. Dit artikel behandelt drie mogelijkheden: een persoonlijk assistent, een vrijwilliger en een jobstudent.