Persoonlijke-assistentiebudget [PAB]

Assistentie voor uw kind

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH u geeft om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. De aanvraagprocedure verloopt via de intersectorale toegangspoort.

Direct naar

Mededelingen aan PAB-budgethouders

Houders van een persoonlijke-assistentiebudget worden op de hoogte gehouden van richtlijnen over de besteding van hun budget via mededelingen.

 

Lees de mededelingen >

Vrijwillige overstap naar het zorgbudget voor mensen met een handicap

U kunt er tot en met 31 december 2022 voor kiezen om de hulp en ondersteuning van het VAPH vrijwillig op te zeggen en de overstap te maken naar het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).

meisje met syndroom van down in het klimrek

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

foto van laptop

Uw persoonlijke-assistentiebudget beheren via Mijn VAPH

Via het e-loket mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijke-assistentiebudget online beheren.

- Meest gedownloade documenten

- Nieuwsberichten