E-loket Mijn VAPH

Via mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijk dossier bij het VAPH online raadplegen. 

Ga naar Mijn VAPH

Handleiding

In de handleiding van mijnvaph.be vindt u richtlijnen bij het gebruik van mijnvaph.be.

Handleiding Mijn VAPH

Webinars 'Werken met Mijn VAPH'

Het VAPH organiseert in juni 2022 twee webinars (digitale infosessies). Tijdens de webinars krijgt u een demo van mijnvaph.be en kunt u vragen stellen. Er worden 2 webinars georganiseerd:

 • 9 juni 2022 om 19.00 uur
 • 14 juni 2022 om 14.00 uur

We overlopen hoe u in het e-loket zelf:

 • kunt starten met uw persoonlijk budget;
 • overeenkomsten kunt registreren;
 • kosten kunt indienen.

Daarnaast leert u enkele handige tips & tricks, zoals hoe u iemand anders toegang kunt geven tot uw dossier, of waar u alle brieven kunt terugvinden. 

Inschrijven kan tot 24 uur voor de start van de webinar. Inschrijven is gratis, maar verplicht. Na uw inschrijving ontvangt u een individuele deelnamelink.

Schrijf u in

Filmpjes
startscherm filmpje cashovereenkomsten registreren in Mijn VAPH

Cashovereenkomsten registreren

Filmpje over cashovereenkomsten registreren in het e-loket Mijn VAPH

Mogelijkheden in mijnvaph.be

Persoonsvolgend budget voor meerderjarigen

 • een persoonsvolgend budget aanvragen (ondersteuningsplan persoonsvolgend budget opmaken en indienen)
 • een aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie invullen en indienen
 • uw aanvraag voor ondersteuning opvolgen
 • uw persoonsvolgend budget raadplegen:
  • budgetlijnen
  • transacties
  • beschikbaar persoonsvolgend budget
  • overeenkomsten cash en voucher
 • uw persoonsvolgend budget beheren:
  • overeenkomsten met zorgaanbieders registreren en inzien
  • kostenstaten indienen
  • vrij besteedbaar deel opvragen
  • cash-overeenkomsten toevoegen
  • transacties in een rapport downloaden
  • opvolging van controle aanvragen
  • ...

Persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen

 • uw persoonlijke-assistentiebudget raadplegen en beheren:
  • overeenkomsten registreren en inzien
  • kostenstaten indienen
  • werkkapitaal raadplegen
  • transacties bekijken
  • ...

Hulpmiddelen

 • een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen of voor een recht op tolkuren aanvragen
 • overzicht raadplegen van de hulpmiddelen die u aangevraagd hebt
 • status van uw aanvraag raadplegen
 • overzicht van de bedragen en de betalingen per hulpmiddel
 • facturen en betalingsbewijzen indienen

Andere ondersteuning

 • bekijken hoeveel nachten kortverblijf of respijtzorg u per jaar kunt gebruiken en hoeveel nachten u al gebruikte 
 • overzicht per kalenderjaar van de door u ingezette punten voor rechtstreeks toegankelijke hulp, raadplegen

Contacten en volmachten

 • een overzicht van wie er toegang heeft tot uw dossier
 • toegang geven en beheren voor derden

Attesten

 • een attest voor erkenning handicap afdrukken
 • een attest voor dienstencheques afdrukken
 • een attest om een vermindering of vrijstelling van het inschrijvingsgeld binnen het onderwijs van sociale promotie te bekomen, afdrukken
 • een attest voor de klassenraad afdrukken

Documenten

 • het overzicht raadplegen van de brieven die verstuurd werden door het VAPH voor uw dossier
 • de brieven en documenten raadplegen die ontvangen werden voor uw dossier
 • documenten opladen die u digitaal aan het VAPH wilt bezorgen

European Disability Card (EDC-kaart)

 • een EDC-kaart aanvragen
 • een duplicaat aanvragen bij verlies
 • informatie raadplegen over laatst uitgereikte EDC-kaart
 • historiek raadplegen van aanvragen van de kaart
Direct naar
meisje en begeleidster voor of na gebruik tilsysteem

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

 vader lacht naar zoon in de rolstoel

Persoonlijke-assistentiebudget

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.