E-loket Mijn VAPH

Via mijnvaph.be kunt u of uw wettelijk vertegenwoordiger uw persoonlijk dossier bij het VAPH online raadplegen. 

Ga naar Mijn VAPH

Handleiding

In de handleiding van mijnvaph.be vindt u richtlijnen bij het gebruik van mijnvaph.be.

Sinds 2 september 2021 is de look van het e-loket licht veranderd en vindt u informatie op andere plaatsen dan vroeger. Inhoudelijk is er niets veranderd. De handleiding wordt binnenkort aangepast.

Handleiding Mijn VAPH

Filmpjes

Via filmpjes kunt u het e-loket verkennen voor u zelf aan de slag gaat.

Sinds 2 september 2021 is de look van het e-loket licht veranderd en vindt u informatie op andere plaatsen dan vroeger. Inhoudelijk is er niets veranderd. De filmpjes worden binnenkort aangepast.

  Startscherm van het filmpje overeenkomsten registreren in Mijn VAPH

  Overeenkomsten registreren

  Filmpje over overeenkomsten registreren in het e-loket Mijn VAPH

  screenshot van het startscherm van het filmpje over pvb starten in cash in Mijn VAPH

  Persoonsvolgend budget starten in cash

  Filmpje over uw persoonsvolgend budget starten in cash in Mijn VAPH

  Mogelijkheden in mijnvaph.be

  Persoonsvolgend budget voor meerderjarigen

  • een persoonsvolgend budget aanvragen (ondersteuningsplan persoonsvolgend budget opmaken en indienen)
  • een aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie invullen en indienen
  • uw aanvraag voor ondersteuning opvolgen
  • uw persoonsvolgend budget raadplegen:
   • budgetlijnen
   • transacties
   • beschikbaar persoonsvolgend budget
   • overeenkomsten cash en voucher
  • uw persoonsvolgend budget beheren:
   • overeenkomsten met zorgaanbieders registreren en inzien
   • kostenstaten indienen
   • vrij besteedbaar deel opvragen
   • cash-overeenkomsten toevoegen
   • transacties in een rapport downloaden
   • opvolging van controle aanvragen
   • ...

  Persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen

  • uw persoonlijke-assistentiebudget raadplegen en beheren:
   • overeenkomsten registreren en inzien
   • kostenstaten indienen
   • werkkapitaal raadplegen
   • transacties bekijken
   • ...

  Hulpmiddelen

  • een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen of voor een recht op tolkuren aanvragen
  • overzicht raadplegen van de hulpmiddelen die u aangevraagd hebt
  • status van uw aanvraag raadplegen
  • overzicht van de bedragen en de betalingen per hulpmiddel
  • facturen en betalingsbewijzen indienen

  Andere ondersteuning

  • bekijken hoeveel nachten kortverblijf of respijtzorg u per jaar kunt gebruiken en hoeveel nachten u al gebruikte 
  • overzicht per kalenderjaar van de door u ingezette punten voor rechtstreeks toegankelijke hulp, raadplegen

  Contacten en volmachten

  • een overzicht van wie er toegang heeft tot uw dossier
  • toegang geven en beheren voor derden

  Attesten

  • een attest voor erkenning handicap afdrukken
  • een attest voor dienstencheques afdrukken
  • een attest om een vermindering of vrijstelling van het inschrijvingsgeld binnen het onderwijs van sociale promotie te bekomen, afdrukken
  • een attest voor de klassenraad afdrukken

  Documenten

  • het overzicht raadplegen van de brieven die verstuurd werden door het VAPH voor uw dossier
  • de brieven en documenten raadplegen die ontvangen werden voor uw dossier
  • documenten opladen die u digitaal aan het VAPH wilt bezorgen

  European Disability Card (EDC-kaart)

  • een EDC-kaart aanvragen
  • een duplicaat aanvragen bij verlies
  • informatie raadplegen over laatst uitgereikte EDC-kaart
  • historiek raadplegen van aanvragen van de kaart
  Direct naar
  blinde vrouw met witte stok en blindengeleidehond

  Hulpmiddelen en aanpassingen

  Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

  Persoonsvolgend budget

  Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

   vader lacht naar zoon in de rolstoel

  Persoonlijke-assistentiebudget

  Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.