[Video] Webinar Werken met Mijn VAPH

Opname van de webinar Werken met Mijn VAPH

 

Duurtijd:
14 minuten 27 seconden

Goedemiddag allemaal en welkom bij deze infosessie, deze webinar, werken met Mijn VAPH.

Wat ik ook nog wil vermelden, deze demo die we nu gaan doen en de dossiers die we gaan tonen, zijn testdossiers.
Dat zijn testdossiers van fictieve personen uiteraard omwille van de privacy.
En we gaan vandaag in Mijn VAPH verschillende zaken tonen.
Ten eerste willen we laten zien hoe u overeenkomsten kan registreren.
We gaan ook laten zien hoe u kan starten met uw budget in cash, hoe u kosten kan indienen en hoe u dan ook 
iemand anders toegang kan geven tot uw dossier.
Nu ga ik het testdossier openen.
Voila, als het goed is, dan zou je nu het scherm van Mijn VAPH moeten zien.
We starten deze demo met te tonen hoe u een overeenkomst kan registreren.
Dit testdossier toont een budgethouder met een persoonsvolgend budget of PVB.
Mensen met een persoonlijke-assistentiebudget die doen dit
op dezelfde manier alleen kunnen bij hen bepaalde velden een andere naam hebben.
Als u in de blauwe balk bovenaan op uw naam klikt,
dan krijgt u een overzicht van de verschillende onderdelen van uw dossier.
U ziet daar 'startpagina', 'persoonlijk budget', 'ondersteuning', 'documenten' enzovoort.
En nu klikt u op 'persoonlijk budget' en daarna op 'overeenkomsten'.
En op deze pagina ziet u een overzicht van al uw actieve overeenkomsten.
Via de groene knop 'cashovereenkomst toevoegen'
kan u een nieuwe overeenkomst registreren.
Er opent zich een pop-upvenster waarin u verschillende velden moet gaan invullen.
U moet eerst een type overeenkomst selecteren en als voorbeeld registreren we
een overeenkomst met een individuele begeleider in loonverband.
Klik dus op de blauwe knop 'selecteer' naast 'met een individuele begeleider in loonverband'.
En, bij iedere overeenkomst moet u een aantal gegevens invullen.
De velden die u verplicht moet invullen, zijn aangeduid met zo'n rood sterretje
en de velden zijn ook verschillend naargelang het type overeenkomst.
In dit voorbeeld moet u een startdatum invullen. Klik daarvoor op het kalendericoontje
en selecteer de startdatum.
Voor het type overeenkomst dat wij nu tonen, is een einddatum niet verplicht.
dus dit veld slaan we even over.
Klik op 'volgende'.
En dan moet u ondersteuning invullen. Dus, u vult het aantal uren
individuele praktische hulp in per week
het aantal uren individuele psychosociale begeleiding per week,
en het aantal uren globale individuele ondersteuning per week.
Ook vult u de frequentie per week in en die is
de som van de verschillende ondersteuning
die u net daarboven heeft ingevuld.
Vul ook de kostprijs van uw ondersteuning in zoals die overeengekomen is in de overeenkomst.
En geef een omschrijving van uw ondersteuning, bijvoorbeeld
hulp bij dagelijkse hygiëne, hulp bij uitstappen
Klik op 'volgende'.
En nu moeten we een aantal gegevens over uw zorgaanbieder invullen.
Vul het rijksregisternummer van uw individuele begeleider in.
Vul ook de achternaam en de voornaam in.
En klik op 'volgende'.
U kan eventueel hier een bijlage invullen 
door op die grijze knop 'selecteer document'
te klikken. En dan kan u een document gaan zoeken op uw computer
en dat opladen. Dat is bijvoorbeeld uw overeenkomst kan u hier uploaden.
Als u nu alle nodige velden heeft ingevuld, dan klikt u op 'registreren'.
Uw overeenkomst is nu geregistreerd.
Het VAPH behandelt uw overeenkomst binnen de 30 kalenderdagen.
Zodra uw overeenkomst is goedgekeurd, kunt u kosten toevoegen.
Als u nu uw budget in cash wil gaan besteden,
dan moet u eerst een goedgekeurde cashovereenkomst hebben.
We hebben nu net getoond hoe u zelf een overeenkomst kan registreren.
Als u nu een goedgekeurde overeenkomst al heeft,
dan kan u zelf via Mijn VAPH uw  budget in cash gaan opstarten.
Klik daarvoor in de blauwe balk opnieuw op uw naam
en ga naar 'persoonlijk budget' en klik door op 'overzicht'.
Scrol op die pagina naar beneden tot u het kader ziet 'starten met mijn cashbudget'
en klik dan op de link 'formulier starten met cash'.
Vul hier de velden in en klik dan op verzenden. 
Nu dit is een testdossier dus wij gaan deze  
velden niet invullen. Vandaar dat we ook nog niet 
op verzenden kunnen klikken maar als u
die velden invult, dan gaat u dat wel kunnen doen
en team Budgetbesteding gaat dan uw aanvraag evalueren
en na goedkeuring overgaan tot de betaling van 
uw terugvorderbaar voorschot
waarmee u dan uw eerste kosten kan gaan betalen die u nadien dan in Mijn VAPH kan gaan indienen.
Zo, dus we gaan nu verder met onze demo en nadat u dus overeenkomsten hebt geregistreerd,
u startte al in cash, dan gaat u ook kosten kunnen indienen.
We gaan nu tonen hoe u kosten kan gaan registreren in Mijn VAPH.
Ga daarvoor opnieuw naar uw naam in de blauwe balk.
Klik op uw naam en ga naar 'persoonlijk budget'.
Klik door op 'kosten'.
Kosten worden geladen en u ziet dan een overzicht van uw kosten.
Ga naar boven en klik bovenaan op de 
groene knop 'cashkost toevoegen'
en er opent zich een pop-upvenster.
Hier vindt u een overzicht van de overeenkomsten waarop u dus kosten kan gaan indienen.
Nu, dit is terug een testdossier, dus er is hier slechts een overeenkomst geregistreerd.
U kiest dus de overeenkomst waarop u de kosten wil toevoegen
en klik daarvoor op de blauwe knop 'selecteer' naast de gekozen overeenkomst.
Dan ziet u informatie over deze overeenkomst
U scrolt naar beneden en klikt op 'volgende'.
Nu moeten we een aantal gegevens over die kost gaan invullen.
Selecteer de juiste type kosten en in ons 
voorbeeld is dat dus
het loon van de individuele begeleider of de individuele zorgaanbieder of student.
Duid het type boeking aan en in ons voorbeeld is dat een kost.
Vul dan de start- en einddatum in en dat is 
de periode waarop de kost betrekking heeft.
Dus bijvoorbeeld het loon van de maand juni.
Vul het bedrag van de kost in.
En vul de referentie in. Dat kan een factuurnummer zijn of een volgnummer,
het kwartaal waarop de kost betrekking heeft
of zoals in ons voorbeeld het loon van de maand juni.
Klik op 'volgende'.
En ook hier kan u eventueel een bijlage toevoegen door te klikken op 'selecteer document'.

Dan kan u opnieuw een document van uw computer selecteren
en dat kan hier bijvoorbeeld de factuur zijn van de kost die u wil registreren.
Als alle velden zijn ingevuld, dan klikt u op 
'registreren' daar onderaan.
Als u nu meerdere kosten wilt indienen, dan klikt u op de knop daarnaast.
U ziet het niet zo goed maar dat is 'registreren en volgende'.
We klikken nu op registreren en uw kost is 
nu geregistreerd bijna, kosten worden geladen.
En uw kost is geregistreerd en die wordt verwerkt voor uitbetaling.
Als u nu een reeds geregistreerde kost wil wijzigen,
dan kan u dat doen door de kost die u wil wijzigen, te selecteren
en de drie puntjes daarnaast aan te duiden.
U klikt erop en u kan dan op 'correctie' klikken en het bedrag aanpassen.
We passen het bedrag aan.
U moet een reden geven waarom u de geregistreerde kost wil aapassen.
bijvoorbeeld als een foutief bedrag.
U kan ook eventueel een opmerking invullen, dat is niet verplicht.
U klikt dan op 'verzenden'.
En dan is de kost gewijzigd.
Afhankelijk van de aanpassing zal dan een bijbetaling of
een inhouding op de volgende kost gebeuren.
Als u nu aan het besteden bent en u wil weten wat u reeds besteed heeft,
wat uw gespendeerde budget dus is en hoeveel resterend budget u nog heeft,
dan kan u uw budgetlijn gaan raadplegen.
U gaat dus opnieuw naar de blauwe balk en klikt op uw naam.
En dan scrolt u door naar 'persoonlijk budget' en klikt u op 'overzicht'.
En u ziet nu uw huidige budgetlijn. U ziet dus het totaalbedrag van uw persoonlijk budget,
ook in het blauw het gespendeerde bedrag
en het resterende bedrag.
Mensen met een persoonsvolgend budget, dus de PVB-budgethouders,
die zien ook boven hun budgetlijn een filter
en die kunnen ook kiezen om via die filter hun budget in euro's te zien,
inclusief of exclusief beheerskosten,
of ze kunnen ook kiezen om hun budget in punten weer te geven zoals u hier nu ziet.
Onder de budgetlijn staan ook een aantal knoppen 
waarmee u rechtstreeks naar verschillende menu's kan gaan.
Bijvoorbeeld de knop 'aanpassingen'.
Wij gaan hier nu niet op klikken omdat het een testdossier is,
dus daar zitten geen gegevens achter.
Maar u kan dat in uw eigen dossier eens proberen en dan kan u zien wat er gebeurt.
U kan dan rechtstreeks naar het menu aanpassingen gaan
en dan vindt u een overzicht van uw verhogingen 
of verlagingen op uw budgetlijn.
Bijvoorbeeld verhogingen kan zijn in het kader van de VIA-middelen
Dat is een verhoging omwille van de eindejaarspremietegemoetkoming
of omwille van de verhoging in het kader van het minimumloon.
Verlagingen is bijvoorbeeld omwille van het cumulverbod.
Naast de knop 'aanpassingen' heeft u de knop 'exporttransacties'.
Ook weer wij gaan hier nu niet op klikken maar als u dat wel doet,
dan krijgt u een overzicht van alle ingediende kosten in een Excelbestand.
We tonen ook hoe u iemand anders toegang 
kan geven tot uw dossier.
U gaat in het menu,
ja, u klikt op uw naam in de blauwe kader 
en u gaat naar 'profiel' en dan naar 'contacten'
en via de groene knop 'toegang toevoegen' daarboven,
kan u dus zelf iemand toegang geven tot uw dossier.
Dat kan gaan van rechten om uw dossier 
in te zien tot
het recht om uw dossier te gaan beheren.
en de toegang hier is maximum één jaar geldig.
De persoon met de volmacht, die kan dan inloggen met zijn eigen e-id.
Voila.

We hebben nu getoond hoe u overeenkomsten kan registreren,
hoe u kan starten met uw budget in cash
hoe u kosten kan registreren, waar u uw budgetlijn kan terugvinden
hoe u iemand toegang geeft tot uw dossier.

We hebben vandaag niet alle functies in Mijn VAPH overlopen.
We wilden het bewust kort houden, anders dachten wij misschien een beetje te veel informatie
maar als u nog andere vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren
of maak een afspraak met team Budgetbesteding.