Persoonsvolgend budget [PVB]

Komt u in aanmerking voor een persoonsvolgend budget?

Het persoonsvolgend budget (PVB) is bedoeld voor personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben.

Vanaf 17 jaar kunt u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget starten.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een persoonsvolgend budget, moet u meerderjarig zijn en moet u voldoen aan enkele voorwaarden. In het kort:

 • U moet erkend worden door het VAPH als persoon met een handicap.
 • U moet jonger zijn dan 65 op het moment dat u de eerste keer ondersteuning vraagt aan het VAPH.
 • U moet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

Meer gedetailleerde info over die voorwaarden vindt u op de pagina Voorwaarden.

Voldoet u niet aan die voorwaarden, dan kunt u altijd informeren bij het VAPH of er voor uw specifieke situatie een uitzondering mogelijk is.

Let op:

 • Ge├»nterneerde personen met een handicap die in een gevangenis, een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) of een erkende medium security-afdeling verblijven, komen niet in aanmerking voor een persoonsvolgend budget. Samen met de setting waar ze verblijven, kunnen ze bekijken of ze in aanmerking komen voor de procedure directe financiering voor ge├»nterneerden.
 • Personen met uitsluitend een of meerdere psychische stoornissen kunnen een beroep doen op de diensten binnen de psychiatrische sector (centra voor geestelijke gezondheidszorg, opname in psychiatrische ziekenhuizen, beschut wonen, psychiatrische thuiszorg, dagcentra). Ze komen niet in aanmerking voor een persoonsvolgend budget. Lees meer op de pagina Toewijzing van een persoonsvolgend budget.

Sommige vormen van ondersteuning, tegemoetkomingen en budgetten mogen met elkaar gecombineerd worden, andere niet. Lees meer over de combinatiemogelijkheden .

Direct naar

 • Budgetten en tegemoetkomingen combineren?

  Sommige vormen van ondersteuning, tegemoetkomingen en budgetten mogen met elkaar gecombineerd worden, andere niet.

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

  Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft en geen persoonlijk budget heeft.