Persoonsvolgend budget [PVB]

Wachten op een persoonsvolgend budget

De Vlaamse Regering beslist over de middelen waarover het VAPH kan beschikken om nieuwe persoonsvolgende budgetten ter beschikking te stellen. Omdat er meer vragen zijn dan de beschikbare budgetten, wordt er gewerkt met prioriteitengroepen.

Als het VAPH u erkent als persoon met een handicap en u een persoonsvolgend budget toewijst, dan betekent dat nog niet dat u onmiddellijk uw persoonsvolgend budget ontvangt.

Elke aanvraag voor een persoonsvolgend budget wordt beoordeeld op basis van enkele criteria. Op basis van die criteria wordt iedere aanvraag in een van de drie prioriteitengroepen geplaatst. 

Is er een wachttijd binnen de prioriteitengroepen?

Afhankelijk van het aantal vragen en de beschikbare middelen kan de wachttijd in de drie prioriteitengroepen verschillen. De algemene regel is dat personen met een vraag in prioriteitengroep 1 het minst lang wachten, in prioriteitengroep 2 is de wachttijd langer en in prioriteitengroep 3 is de wachttijd het langst. 

Binnen de prioriteitengroep worden de vragen gerangschikt volgens de prioriteringsdatum. Hoe vroeger die datum, hoe gunstiger de vraag geordend wordt binnen de prioriteitengroep. 

Op 15 mei 2024 staan personen met volgende prioriteringsdatum bovenaan in de prioriteitengroepen:

  • 01.01.2024 in prioriteitengroep 1
  • 01.10.2016 in prioriteitengroep 2
  • 16.01.2002 in prioriteitengroep 3

De persoonsvolgende budgetten die tot en met 31 maart 2024 werden toegewezen in prioriteitengroep 1 met een prioriteringsdatum tot en met 31 december 2023, werden ter beschikking gesteld. Men streeft ernaar dat ook persoonsvolgende budgetten in prioriteitengroep 1 met een latere prioriteringsdatum of een latere datum van toewijzing  zo snel mogelijk ter beschikking gesteld worden. Op dit moment is dat een terbeschikkingstelling binnen de 18 maanden op voorwaarde dat uw aanvraagprocedure is afgerond, u een beslissing tot toewijzing heeft ontvangen en er voldoende middelen zijn ingeschreven in de begroting van het VAPH. 

Op het moment dat u aan de beurt bent voor de terbeschikkingstelling van uw budget, ontvangt u een brief van het VAPH. In die brief wordt vermeld op welk budget u recht hebt en hoe u het persoonsvolgend budget kunt starten.

Wat als uw situatie wijzigt?

Uw vraag naar een persoonsvolgend budget werd al ingedeeld in een prioriteitengroep. Terwijl u wacht op de effectieve terbeschikkingstelling van uw budget, kan de dringendheid van uw vraag veranderen. In die situatie is het mogelijk om een herziening van uw prioriteitengroep aan te vragen. Daarnaast kan ook uw ondersteuningsnood wijzigen terwijl u wacht op de effectieve terbeschikkingstelling van uw budget. In dat geval kunt u een volledige herziening vragen. Meer informatie over de mogelijkheden kunt u terugvinden op de pagina herziening.