Persoonsvolgend budget [PVB]

Wachten op een persoonsvolgend budget

De Vlaamse Regering beslist over de middelen waarover het VAPH kan beschikken om nieuwe persoonsvolgende budgetten ter beschikking te stellen. Omdat er meer vragen zijn dan de beschikbare budgetten, wordt er gewerkt met prioriteitengroepen.

Als het VAPH u erkent als persoon met een handicap en u een persoonsvolgend budget toewijst, dan betekent dat nog niet dat u onmiddellijk uw persoonsvolgend budget ontvangt.

Elke aanvraag voor een persoonsvolgend budget wordt beoordeeld op basis van enkele criteria. Op basis van die criteria wordt iedere aanvraag in een van de drie prioriteitengroepen geplaatst. 

Is er een wachttijd binnen de prioriteitengroepen?

Afhankelijk van het aantal vragen en de beschikbare middelen kan de wachttijd in de drie prioriteitengroepen verschillen. De algemene regel is dat personen met een vraag in prioriteitengroep 1 het minst lang wachten, in prioriteitengroep 2 is de wachttijd langer en in prioriteitengroep 3 is de wachttijd het langst. 

Binnen de prioriteitengroep wordt uw vraag gerangschikt volgens uw prioriteringsdatum. Hoe vroeger die datum, hoe gunstiger de vraag geordend wordt binnen de prioriteitengroep. 

Op 22 augustus 2023 staan personen met volgende prioriteringsdatum bovenaan in de prioriteitengroepen:

  • 01.07.2023 in prioriteitengroep 1
  • 01.10.2016 in prioriteitengroep 2
  • 16.01.2002 in prioriteitengroep 3

De toegewezen persoonsvolgende budgetten in prioriteitengroep 1 met een prioriteringsdatum tot en met 30 juni 2023 werden ter beschikking gesteld. Als u tussen 1 juli 2023 en 30 september 2023 een persoonsvolgend budget wordt toegewezen in prioriteitengroep 1 met een prioriteringsdatum tot en met 30 juni 2023, dan wordt uw persoonsvolgend budget in november 2023 ter beschikking gesteld.

Op het moment dat u aan de beurt bent voor de terbeschikkingstelling van uw budget, ontvangt u een brief van het VAPH. In die brief wordt vermeld op welk budget u recht hebt en hoe u het persoonsvolgend budget kunt starten.

Wat als uw situatie wijzigt?

Uw vraag naar een persoonsvolgend budget werd al ingedeeld in een prioriteitengroep. Terwijl u wacht op de effectieve terbeschikkingstelling van uw budget, kan de dringendheid van uw vraag veranderen. In die situatie is het mogelijk om een herziening van uw prioriteitengroep aan te vragen. Daarnaast kan ook uw ondersteuningsnood wijzigen terwijl u wacht op de effectieve terbeschikkingstelling van uw budget. In dat geval kunt u een volledige herziening vragen. Meer informatie over de mogelijkheden kunt u terugvinden op de pagina herziening.