Persoonsvolgend budget [PVB]

Wat kunt u doen met een persoonsvolgend budget?

Met een persoonsvolgend budget kunt u uw ondersteuning betalen. Die ondersteuning kan zijn:

U kunt die ondersteuning inkopen bij:

  • een thuishulp om u te helpen bij uw huishouden
  • een individuele begeleider om u bijvoorbeeld te begeleiden bij een daguitstap
  • een vervoersbedrijf om u te verplaatsen
  • een door het VAPH vergunde zorgaanbiederopent dialoogvenster voor bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding
  • ...

Het persoonsvolgend budget is de tweede trap van persoonsvolgende financiering (PVF)opent dialoogvenster.

man in gesprek met rolstoelgebruiker

Budgetten en tegemoetkomingen combineren?

Sommige budgetten en tegemoetkomingen van het VAPH mogen gecombineerd worden met tegemoetkomingen van andere overheidsdiensten, andere niet.

man en vrouw in een yogahouding

Rechten en plichten

Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

twee meisjes, lachend in het gras

Overstap naar persoonsvolgende financiering

Op 1 januari 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) ingevoerd. Voor meerderjarige personen die daarvoor al ondersteuning kregen van het VAPH of die al een vraag naar ondersteuning gesteld hadden aan het VAPH, zijn er overgangsmaatregelen voorzien..