Persoonsvolgend budget [PVB]

Wat kunt u doen met een persoonsvolgend budget?

Met een persoonsvolgend budget kunt u zorg en ondersteuning betalen. Er bestaan verschillende soorten zorg en ondersteuning:

U kunt die ondersteuning inkopen bij:

 • thuiszorg, om u te helpen bij uw huishouden
 • een individuele begeleider, om bijvoorbeeld met u een daguitstap te maken
 • een vervoersbedrijf, om uw vervoer te regelen
 • een door het VAPH vergunde zorgaanbieder, voor bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding of voor woonondersteuning
 • ...

Het persoonsvolgend budget is de tweede trap van persoonsvolgende financiering (PVF).

 • Rechten en plichten

  Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

 • Vind ondersteuning in uw buurt

  Bent u op zoek naar ondersteuning in uw buurt?

  Op Zorgwijs.be kunt u zowel zoeken naar rechtstreeks toegankelijke hulp als zoeken naar ondersteuning die u betaalt met uw persoonsvolgend budget.

  Ook bijstandsorganisaties en gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap kunnen u helpen.

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

  Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft en geen persoonlijk budget heeft.

 • Getuigenis

  Kiezen voor een assistentiewoning

  Met een persoonsvolgend budget kunt u een contract aangaan bij een vergunde zorgaanbieder. Voldoet het aanbod niet aan uw wensen? Dan zijn er alternatieven. Zo woont Kris Taverniers met minimale ondersteuning in een assistentiewoning. 

 • Getuigenis

  “Ik ben minder afhankelijk van anderen”

  Kiest u als houder van een persoonsvolgend budget voor een voucher, een cashbudget of een mix? Dagmar Bertels koos voor een cashbudget en voelt zich daar prima bij. “Ik ben veel zelfstandiger nu. Ik doe meer wat ik zelf wil.” 

 • Getuigenis

  Samenwonen met een zorgkoppel

  Vincenzo was lange tijd enig kind thuis. Maar sinds enkele jaren woont hij in VillaVip Bredene samen met negen andere personen met een handicap. Zijn mama Leslie en beste vriend Jef organiseren de zorg voor alle bewoners.