Persoonsvolgend budget [PVB]

Wat kunt u doen met een persoonsvolgend budget?

Met een persoonsvolgend budget kunt u zorg en ondersteuning betalen. Er bestaan verschillende soorten zorg en ondersteuning:

U kunt die ondersteuning inkopen bij:

  • thuiszorg, om u te helpen bij uw huishouden
  • een individuele begeleider, om bijvoorbeeld met u een daguitstap te maken
  • een vervoersbedrijf, om uw vervoer te regelen
  • een door het VAPH vergunde zorgaanbiederopent dialoogvenster, voor bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding of voor woonondersteuning
  • ...

Het persoonsvolgend budget is de tweede trap van persoonsvolgende financiering (PVF)opent dialoogvenster.

rekenmachine en papieren op een tafel

Budgetten en tegemoetkomingen combineren?

Sommige budgetten en tegemoetkomingen van het VAPH mogen gecombineerd worden met tegemoetkomingen van andere overheidsdiensten, andere niet.

Jongeman met handicap kijkt samen met een man lachend in de camera in een keuken

Rechten en plichten

Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

Vind ondersteuning in uw buurt

Bent u op zoek naar ondersteuning in uw buurt?

Op Zorgwijs.be kunt u zowel zoeken naar rechtstreeks toegankelijke hulp als zoeken naar ondersteuning die u betaalt met uw persoonsvolgend budget.

Ook bijstandsorganisaties en gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap kunnen u helpen.