Vind ondersteuning in uw buurt

Bent u op zoek naar een zinvolle dagbesteding, woonondersteuning, individuele begeleiding … in uw buurt?

U kunt zowel zoeken naar rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)opent dialoogvenster als zoeken naar ondersteuning die u betaalt met uw persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster.

Zoeken naar rechtstreeks toegankelijke hulp

In de Wegwijzer VAPH-ondersteuning kunt u zoeken naar het beschikbare aanbod van de aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

U kunt zoeken naar:

  • Wie biedt welke ondersteuning aan?
  • Waar wordt de ondersteuning geboden en voor welke doelgroep?

Bij de resultaten kunt u terugvinden of het aanbod onmiddellijk beschikbaar is of niet. Voor meer informatie over het aanbod kunt u contact opnemen met de RTH-aanbieder.

Wegwijzer VAPH-ondersteuning

De RTH-aanbieders zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor de gegevens die ze in de wegwijzer invoeren. Ze zijn niet verplicht om hun beschikbaar aanbod bekend te maken.

De adresgegevens van alle RTH-zorgaanbieders vindt u in het webluik Adressen.

Voor informatie over de wegwijzer kunt u het VAPH contacteren.

U gebruikt best Mozilla Firefox, Google Chrome of Microsoft Edge om naar de Wegwijzer VAPH-ondersteuning te surfen.

Zoeken naar ondersteuning die u kunt betalen met uw persoonsvolgend budget

Het aanbod van ondersteuning die betaald kan worden met het persoonsvolgend budget, vindt u op www.zorgwijs.be. 

Zorgwijs.be bundelt alle zorgaanbieders op één platform. Vandaag vindt u er al het complete overzicht van alle vergunde zorgaanbieders. Daarnaast kunnen ook potentiële persoonlijke assistenten een profiel aanmaken en hun diensten aanbieden. In de toekomst zullen ook niet-vergunde zorginitiatieven hun aanbod bekendmaken op Zorgwijs.be. Vzw PVBwijzer werkt daarvoor samen met onder meer gebruikers- en werkgeversorganisaties uit de sector.

Zorgwijs.be

Informatieloketten voor personen met een handicap

Een gebruikersvereniging met informatieloket voor personen met een handicap kan personen met een (vermoeden van) handicap en hun omgeving wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning door het VAPH en de administratieve stappen die eventueel moeten gezet worden.

Gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap

Direct naar
meisje met syndroom van down in het klimrek

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

een begeleider helpt twee jongvolwassenen met koken

Organisaties

Het VAPH erkent, vergunt, machtigt, subsidieert en registreert diensten en organisaties.