Gebruikersverenigingen met informatieloket

Een gebruikersvereniging is een organisatie die personen met een (vermoeden van) handicap vertegenwoordigt. Sommige gebruikersverenigingen stellen zich open voor alle personen met een handicap. Andere gebruikersverenigingen zijn er voor een specifieke doelgroep.

Het VAPH vergunt en subsidieert enkele gebruikersverenigingen die een informatieloket aanbieden. Het kan daarbij gaan om:

  • een informatieloket voor personen met een handicap
    of
  • een informatieloket voor collectieve overlegorganen

Een gebruikersvereniging met informatieloket voor personen met een handicap kan personen met een (vermoeden van) handicap en hun omgeving wegwijs maken in de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning door het VAPH, de administratieve stappen die eventueel moeten gezet worden en het aanbod van andere (reguliere) diensten.

Een gebruikersvereniging met informatieloket voor collectieve overlegorganen kan personen met een handicap die een beroep doen op ondersteuning van een vergunde zorgaanbieder, ondersteunen in het uitoefenen van hun rechten en plichten. 

Zo’n vereniging doet dat onder andere door vragen te beantwoorden, handicapspecifieke informatie aan te bieden en vormingen te geven.  

De adressen van de gebruikersverenigingen met informatieloket vindt u op de website.

Adressen van gebruikersverenigingen met informatieloket