Diensten ondersteuningsplan [DOP]

Uw vraag in kaart brengen

Een dienst ondersteuningsplan helpt u om uw ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpt u zoeken naar de meest geschikte ondersteuning. Als resultaat krijgt u een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden van u en uw omgeving op een rijtje zet.

Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebt, dan kunt u daarvoor een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster aanvragen. De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met u een Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB)opent dialoogvenster opstellen.

Direct naar

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

Jongeman met handicap kijkt samen met een man lachend in de camera in een keuken

Rechten en plichten

Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.