Diensten ondersteuningsplan [DOP]

Diensten ondersteuningsplan [DOP]

Een dienst ondersteuningsplan helpt u om uw ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpt u zoeken naar de meest geschikte ondersteuning. Als resultaat krijgt u een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden van u en uw omgeving op een rijtje zet.

Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebt, dan kunt u daarvoor een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met u een Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) opstellen.

Adressen van diensten ondersteuningsplan

Direct naar

  • Persoonsvolgend budget

    Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.

  • Rechten en plichten

    Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.