Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB)

april 2024
Documenttype:
Formulier

Dit formulier bevat vijf delen. In het eerste deel vult u uw identificatiegegevens in. In het tweede deel beantwoordt u vragen over uw huidige situatie. In het derde deel geeft u uw vraag naar zorg en ondersteuning weer. Voor de berekening van het aantal dagen dagondersteuning en aantal nachten woonondersteuning kunt u gebruik maken van het excel-bestand 'Berekening van het aantal dagen dagondersteuning en aantal nachten woonondersteuning'. In het vierde deel worden enkele vragen gesteld over hoe u precies te werk bent gegaan bij uw vraagverheldering. In het vijfde en laatste deel kunt u informatie opnemen over de dringendheid van uw vraag.

De handleiding ondersteuningsplan persoonsvolgend budget helpt u om het plan in te vullen.