Toegankelijkheidsverklaring

Het VAPH levert inspanningen om de toegankelijkheid van zijn website www.vaph.be voor iedereen—dus ook voor slechtzienden, blinden, kleurenblinden, ouderen, en voor mensen met een auditieve of motorische handicap—voortdurend te verbeteren.

Het VAPH streeft ernaar om voor zijn website minstens te voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen zoals bepaald in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), versie 2.1, op niveau AA(opent nieuw venster). Het VAPH volgt daarbij het Vlaamse Bestuursdecreet(opent nieuw venster) dat zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102(opent nieuw venster) over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.

Eenvoudig gezegd betekent dat:

 • De pagina's van de website zijn overzichtelijk gestructureerd. De pagina's zijn opgebouwd met de daarvoor voorziene html-elementen: koppen, paragrafen, lijsten ...
 • Afbeeldingen zijn voorzien van alternatieve tekst die de inhoud ervan beschrijft.
 • De filmpjes die u op de site ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven content.
 • Filmpjes zijn ondertiteld en beginnen niet automatisch af te spelen.
 • Brochures en andere documenten worden naast pdf ook in een alternatief bestandsformaat aangeboden.
 • Brochures worden ingelezen en zijn beschikbaar via Transkript.
 • Links zijn onderlijnd en hebben een goed contrasterende kleur.
 • De tekst van links maakt duidelijk naar welke informatie ze zullen leiden.
 • De site is bruikbaar voor wie het toetsenbord gebruikt om te navigeren.

Conformiteit met de WCAG-richtlijnen werd voor het laatst beoordeeld door de websitebouwer Calibrate in het kader van de overstap naar een nieuwe Drupal-versie voor de website op 17 maart 2023.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de WCAG-richtlijnen.

Niet-toegankelijke inhoud

Het VAPH doet zijn best om zijn website toegankelijk te maken voor iedereen. Toch is het VAPH daar nog niet helemaal in geslaagd. Met name formulieren in Microsoft Word zijn niet helemaal toegankelijk.

Het probleem met Word-formulieren ontstaat doordat de documenten worden 'beveiligd als formulier' om ze in 'invulmodus' te brengen. Titels en instructies die visueel naast de invulbare elementen staan, en die aan ziende personen duidelijk maken wat ze moeten invullen, worden in 'invulmodus' niet voorgelezen door schermlezers. Het gevolg is dat niet- en slechtzienden niet weten wat ze moeten invullen.

Wat kunt u doen als u een formulier niet kunt invullen?

 • Probeer de beveiliging van het Word-formulier op te heffen. Concreet gaat u daarvoor als volgt te werk:
   
  • Ga naar het tabblad 'Controleren', kies de groep 'Beveiligen', en klik op de knop 'Bewerking beperken'.
  • Klik op de knop 'Beveiliging stoppen'.
  • Vul als wachtwoord het woord 'VAPH' in (zonder aanhalingstekens) en klik op 'OK'.
  • Sla het niet-beveiligde formulier op op uw computer.

Het VAPH neemt concrete stappen om de Word-formulieren op termijn te integreren in het e-loket Mijn VAPH.

Feedback en contactgegevens

Hebt u suggesties ter verbetering of ondervindt u ergens een probleem met de toegankelijkheid van de website, dan kunt u contact opnemen met het VAPH.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden over de manier waarop het VAPH uw feedback of uw klacht over webtoegankelijkheid behandelt, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtendienst van het VAPH. De klachtendienst start dan een formeel onderzoek en bezorgt u binnen de 45 dagen een antwoord.

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de klachtendienst van het VAPH, dan kunt u op de laatste plaats nog aankloppen bij de Vlaamse ombudsdienst. Die zal nagaan of bovenvermelde instanties u als klager op een correcte manier behandeld hebben.

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
klachten@vlaamseombudsdienst.be
02 552 48 48 of het gratis nummer 1700

Deze toegankelijkheidsverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 6 november oktober 2023.