Onderhouds- en herstellingskosten

Onderhoudskosten

Voor een aantal hulpmiddelen is in de refertelijstopent dialoogvenster een tegemoetkoming voorzien voor onderhoudskosten. Het VAPH betaalt enkel effectief geleverde onderhoudsprestaties terug.

Herstellingskosten

Is uw hulpmiddel nog geen twee jaar oud en staat het dus nog onder garantie, dan komt het VAPH niet tussen voor herstellingskosten. Is uw hulpmiddel ouder dan twee jaar, dan is de regeling voor de herstellingskosten de volgende:

 • Voor een beperkt aantal hulpmiddelen is in de refertelijst een tegemoetkoming voorzien voor herstellingskosten.
 • Is dat bedrag opgebruikt, dan kunt u voor bijkomende herstellingskosten een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het VAPH als de kosten van de herstelling opwegen tegen de aankoop van een nieuw hulpmiddel.
 • Herstellingskosten die niet in de refertelijst zijn opgenomen, kunnen bij het VAPH ingediend worden. Voorwaarde is dan wel dat die kosten minstens 300 euro bedragen.

Terugbetaling

U moet voor de terugbetaling van onderhouds- en herstellingskosten voor hulpmiddelen op het volgende letten:

 • Onderhoudskosten en herstellingskosten moeten afzonderlijk bij het VAPH ingediend worden of, eventueel, afzonderlijk op de factuur vermeld worden.
 • Het VAPH betaalt geen globale onderhouds- of herstellingscontracten terug, enkel effectief geleverde prestaties. U moet dus bij elke onderhoudsbeurt of herstelling een werkbon of factuur van de technieker/hersteller bij het VAPH indienen.

De werkbon of factuur moet de volgende gegevens bevatten:

 • een beschrijving van het onderhoud of een beschrijving van het defect en de herstelling
 • de prijs van eventuele wisselstukken
 • het aantal werkuren en de prijs
 • de verplaatsingskosten

Hoe aanvragen?

 • Onderhouds- en herstellingskosten in refertelijst

  Voor de hulpmiddelen waarvoor in de refertelijst een tegemoetkoming is voorzien voor onderhouds- en herstellingskosten, dient u de aanvraag voor onderhouds- en herstellingskosten tegelijk in met de aanvraag voor het hulpmiddel, via de gebruikelijke procedure. U kunt daarvoor terecht bij een multidisciplinair team.

  Vraagt u een tegemoetkoming aan voor onderhouds- en/of herstellingskosten van een hulpmiddel dat in de refertelijst is opgenomen en waarvoor eerder al een goedkeuring werd verleend, dan kunt u dat met het formulier Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingenopent dialoogvenster.

 • Herstellingskosten hoger dan refertebedrag
  Voor herstellingskosten die het voorziene refertebedrag overstijgen, moet u een aanvraag tot tegemoetkoming indienen. U kunt dat met het formulier Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingenopent dialoogvenster. Een offerte of een factuur is ook altijd noodzakelijk. Indien nodig kan het VAPH u nadien naar een multidisciplinair team verwijzen als de motivering van uw aanvraag niet volstaat. Let wel, het VAPH kan enkel herstellingskosten ten laste nemen die ten vroegste dateren een jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum.

Refertelijst

Publicaties

juli 2020

In deze brochure vindt u informatie over hoe u een hulpmiddel of aanpassing kunt vinden, hoe u een tegemoetkoming bij het VAPH kunt aanvragen en wie u daarbij kan helpen.