Hulpmiddelen en aanpassingen

Via het menu Ondersteuning → Hulpmiddelen vindt u een overzicht van de hulpmiddelen die u al aangevraagd hebt en kunt u een nieuwe aanvraag doen.

schermafdruk ondersteuning hulpmiddelen

Hulpmiddelen aanvragen

 • Klik op de knop Aanvraag starten. Er opent zich een pop-upvenster.
 • Klik op de knop Aanvraag starten naast de aanvraag die u wilt indienen. Dat kan zijn:
  • Aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen
  • Vereenvoudigde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen
 • Vul in de volgende schermen de nodige gegevens in en klik op verzenden.

Overzicht aanvragen voor hulpmiddelen

 • hulpmiddel: de beschrijving van het gevraagde hulpmiddel
 • aanvraag: de datum waarop het hulpmiddel aangevraagd werd
 • toegekend bedrag: het bedrag dat besteed mag worden aan de aankoop van het aangevraagde hulpmiddel
  • Bij sommige vragen zoals een onderhoud kan dat 0,00 euro zijn omdat de kosten daarvoor jaarlijks ingediend mogen worden.
 • status: de evolutie van de vraag in het goedkeuringsproces:
  • in behandeling: er is nog geen beslissing genomen over de terugbetaling van het hulpmiddel
  • voorlopig geweigerd: voorlopige negatieve beslissing
  • goedgekeurd: er mogen facturen (vanaf de aanvraagdatum) ingestuurd worden die terugbetaald zullen worden
  • geweigerd: het hulpmiddel werd geweigerd en de kosten voor het hulpmiddel zijn voor eigen rekening 

Als er bij de status ‘Voorlopig geweigerd’ staat, dan kunt u een heroverweging vragen:

 • Klik op de knop Details rechts naast de vraag. Als u voor meerdere hulpmiddelen een aanvraag tot heroverweging wilt indienen, volstaat het om bij één hulpmiddel op Details te klikken.
 • Klik links onderaan het scherm op de knop ‘Aanvraag heroverweging’.
   
aanvraag heroverweging
 • Als u voor bepaalde geweigerde hulpmiddelen geen heroverweging wilt indienen, dan moet u die hulpmiddelen uitvinken. 
 • Vul in het vak Motivatie in waarom u een vraag tot heroverweging wilt indienen. 
 • Vul in het gedeelte Ondertekening de nodige velden in. De verzenddatum is de datum waarop u op de knop ‘Verzenden’ klikt.
 • Klik op Verzenden.
 • U krijgt de melding ‘De heroverweging is geregistreerd’ te zien bovenaan de pagina.
   
schermafdruk heroverwegingsaanvraag geregistreerd
 • Uw aanvraag voor heroverweging is geregistreerd in uw dossier en wordt verder behandeld door de heroverwegingscommissie die u op de hoogte brengt van de volgende stappen. In mijnvaph.be ziet u dat de status van de vraag veranderd is in ‘In heroverweging’.

Via de knop ‘Detail’ krijgt u een gedetailleerd overzicht van het hulpmiddel dat aangevraagd werd:

schermafdruk ondersteuning hulpmiddelen detail
 • brief: de beslissingsbrief inzien over het hulpmiddel
 • bedragen en betalingen: een overzicht van de facturen die ingestuurd werden en de betalingen ervan
  • overschrijving: datum waarop de factuur betaald werd
  • bedrag: het bedrag dat in aanmerking genomen werd voor de betaling
  • status: status van de aangevraagde betaling
  • begunstigde: het rekeningnummer waarop het bedrag werd uitbetaald
  • facturen: de ingediende facturen inzien
  • document opladen: u kunt de factuur en het betalingsbewijs van het hulpmiddel elektronisch opsturen. Zo kan er sneller terugbetaald worden. De toegelaten formaten zijn pdf, doc, docx, jpg, jpeg en jpe.

Als een hulpmiddel goedgekeurd is, dan kunt u via ‘document opladen’ een factuur of een betalingsbewijs elektronisch doorsturen naar het VAPH voor dat hulpmiddel.

 1. Klik op ‘Document opladen’. Er opent zich een pop-upvenster:

  schermafdruk document verzenden
 2. Klik op ‘Selecteer document’ en selecteer het document dat op uw computer staat.
 3. Als u meerdere documenten in een keer wilt selecteren, houd dan de ctrl-knop ingedrukt terwijl u de documenten aanklikt. 
 4. Klik op ‘Openen’ om de documenten op te laden.
 5. Klik op de knop ‘Verzenden’ om de documenten naar het VAPH te versturen. 

Het document wordt dan zo snel mogelijk behandeld door de dossierbehandelaars in onze provinciale kantoren. Eens er een betaling volgt, zult u de factuur zien verschijnen in het overzicht ‘Bedragen en betalingen’ van datzelfde hulpmiddel.

Direct naar

 • Hulpmiddelen en aanpassingen

  Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.