Financiën

Onder het menu ‘Financiën’ vindt u een overzicht van de betalingen die al uitgevoerd werden in uw dossier, en eventuele afbetalingsplannen.

Transacties

Bij ‘Transacties’ vindt u een overzicht van uitgevoerde of nog lopende transacties in uw dossier. Het gaat om alle mogelijke transacties (IMB, zorg …). Via de filter kunt u aanduiden van welk jaar u de transacties wilt zien. 

 • datum: de datum waarop de transactie werd uitgevoerd 
 • begunstigde
 • type: IMB/PVB/PAB - de omschrijving van de types worden in de toekomst nog verduidelijkt 
 • bedrag: bedrag dat is doorgestuurd/geregistreerd
 • effectief bedrag: bedrag dat is uitbetaald.
 • status
  • in verwerking: de transactie wordt verwerkt 
  • verwerkt: het bedrag van de verwerkte transactie; als dat op 0 staat, werden wellicht ook openstaande terugvorderingen verrekend

Afbetalingsplannen

Onder het luik 'afbetalingsplannen' vindt u een overzicht van de afbetalingsplannen die u sloot met het VAPH. U kunt de periode van het plan, het overeengekomen maandelijks bedrag en de status raadplegen.

 • periode: de looptijd van het afbetalingsplan
 • bedrag per maand
 • status: de status van de maandelijkse betaling
 • acties: via deze knop kunt u details van het plan raadplegen
schermafdruk afbetalingsplannen
schermafdruk afbetalingsplan inzien