Documenten

Onder het menu ‘Documenten’ krijgt u het overzicht van de brieven die verstuurd werden door het VAPH voor uw dossier en van de brieven en documenten die ontvangen werden voor uw dossier.

U kunt kiezen om uw ontvangen brieven te zien (verstuurd door het VAPH), of de brieven en documenten die u zelf naar het VAPH verzonden heeft. 
Brieven van het VAPH worden tot 20 juni 2024 zowel op papier als via de e-box verstuurd. Daarna wordt enkel een van beide manieren gebruikt.

Van zodra een brief beschikbaar is, ontvangt u een e-mail van de Vlaamse overheid. Voorwaarde is wel dat u de Ebox geactiveerd hebt.  Als dat nog niet het geval is, raden we u aan om dat zeker te doen. Als u de Ebox nog niet geactiveerd hebt, dan ontvangt u wel nog altijd briefwisseling op papier.

Verzonden documenten

Via het menu ‘Verzonden Documenten’ kunt u documenten opladen en rechtstreeks toevoegen in uw dossier.

1. Klik op ‘Documenten toevoegen’, bovenaan rechts in het scherm. Er opent zich een pop-upscherm. 

schermafdruk document toevoegen

U ziet bovenaan de titel ‘Document verzenden’.

2. Klik op ‘Selecteer Document’.

3. Selecteer het document dat u wilt opladen (alleen de volgende documenttypes zijn toegelaten: pdf, doc, docx, JPG, JPEG, JPE).

Er wordt gevraagd om een type document aan te duiden, dat hoeft echter niet en kan enkel door een VAPH medewerker ingevoerd worden. 

4. Klik op ‘Verzenden’: Er verschijnt een groene tekst als bevestiging van een geslaagde upload.

schermafdruk document verzonden naar het VAPH

Uw document zal zo snel mogelijk behandeld worden door een dossierbeheerder van het VAPH. U kunt op deze plaats ook het overzicht zien van alle documenten die u verzonden hebt naar het VAPH. Dat overzicht wordt per jaar getoond. Via de knop Filters kunt u het jaar selecteren waarvan u het overzicht wilt zien.

Let wel: als u bent ingelogd in de hoedanigheid van een dienst maatschappelijk werk, kunt u dat overzicht niet zien.

schermafdruk documentfilters

Hoe kunt u uw e-mailadres registreren?

Als er in uw dossier nog geen e-mailadres geregistreerd is, zult u bovenaan de startpagina in mijnvaph.be een bericht zien met de vraag om uw contactgegevens te wijzigen:

schermafdruk e-mailadres aanvullen

Klik op ‘Contactgegevens wijzigen’.
U hebt nu de mogelijkheid om 2 e-mailadressen (met eventueel een opmerking) in te geven.

Belangrijk

  • Meldingen van het VAPH over brieven die voor u klaar staan, worden momenteel alleen nog maar verzonden naar het eerste e-mailadres dat u ingeeft. 
  • Geef als tweede e-mailadres alleen een e-mailadres in dat u zelf beheert en geen adres van anderen, zoals een tweede wettelijk vertegenwoordiger of een tweede ouder. Verder hebt u ook nog de mogelijkheid om twee telefoonnummers in te geven.

Klik ten slotte op ‘Bewaren’. Uw gegevens zijn nu opgenomen in uw dossier.

Is er al een e-mailadres in uw dossier gekend, maar wilt u een ander of nieuw adres ingeven?

  1. In mijnvaph.be klikt u, bovenaan in de blauwe balk, op ‘Profiel’.
  2. Bovenaan de pagina ziet u ‘Contactgegevens’ staan, en rechts de knop ‘Wijzigen’.  Klik op die knop om uw e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer te wijzigen.
schermafdruk contactgegevens

Wat met co-ouderschap of 2 wettelijk vertegenwoordigers?

Als wettelijk vertegenwoordiger of ouder kunt u zelf uw contactgegevens aanpassen in mijnvaph.be. Dat is alleen mogelijk als u in het dossier geregistreerd staat als wettelijk vertegenwoordiger. Dat moet het VAPH voor u doen. U moet dan inloggen in mijnvaph.be met de hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger.