Persoonlijk budget

In het e-loket mijnvaph.be kunt u uw persoonlijk budget raadplegen en beheren. U kunt uw budgetlijn raadplegen, uw overeenkomsten registreren, uw kosten indienen, betalingen opvolgen …

Zowel voor het persoonlijke-assistentiebudget (PAB)opent dialoogvenster als voor het persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster ziet het e-loket er identiek uit. Deze handleiding kunt u dus voor beide gebruiken.