Persoonlijk budget

Sinds 2 september 2021 is de look van het e-loket licht veranderd en vindt u informatie op andere plaatsen dan vroeger. Inhoudelijk is er niets veranderd. De handleiding wordt binnenkort aangepast.

Als u een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)opent dialoogvenster of een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster hebt, dan kunt u dat raadplegen en beheren via het menu Persoonlijk budget.

Schermafdruk menu persoonlijk budget in mijnvaph.be