Overeenkomsten

schermafdruk overeenkomsten in mijnvaph.be

Onder ‘Overeenkomsten’ vindt u een overzicht van al uw ingediende overeenkomsten in het kader van uw persoonlijk budget en kunt u nieuwe overeenkomsten toevoegen.

Let op: u ziet ook de grijze knop ‘voucher overeenkomst toevoegen’. Die knop kan enkel bediend worden door uw zorgaanbieder(s) of door het VAPH. Als u merkt dat er iets niet klopt bij een voucherovereenkomst, neem dan contact op met de betreffende zorgaanbieder of bijstandsorganisatie. Zij beheren die overeenkomsten.

Overeenkomst toevoegen

 1. Kies: cashovereenkomst toevoegen. Er opent zich een pop-upvenster.

  schermafdruk overeenkomst registreren in mijnvaph.be

 2. Selecteer het type van de overeenkomst
  • Als uw individuele begeleider een familielid is (verwant tot de 2de graad), dan kiest u het type overeenkomst ‘met een gezinslid of met een familielid verwant tot de 2de graad’ en niet het type ‘met een individueel begeleider/student in loonverband’.
  • Bij een overeenkomst voor vervoer, kiest u het type ‘voor vervoer van personen met een handicap’. OOK als u het vervoer betaalt met dienstencheques.
  • Voor dienstencheques moet u de overeenkomst registreren die u gesloten hebt met het dienstenchequebedrijf (bijvoorbeeld PHServices) waarop u beroep doet. De overeenkomst die u sluit met het bedrijf waar u de dienstencheques koopt (bijvoorbeeld Sodexo), moet u niet registreren.
  • Voor een overeenkomst met een zelfstandige kiest u het type overeenkomst ‘met een natuurlijke- of rechtspersoon’.
  • Overeenkomsten die u sloot voor preventie en bescherming, maaltijdcheques, arbeidsongevallenverzekering … moet u niet registreren. De kosten die u daarvoor maakt, kunnen ingebracht worden onder de arbeidsovereenkomst met de individuele begeleider (zie hieronder, ‘PVB-kosten toevoegen’).
  • Voor een overeenkomst met een bijstandsorganisatie zijn er drie mogelijkheden: lidgeld, startpakket en intensieve bijstand. Let goed op dat u de juiste overeenkomst selecteert!
  • Voor een lidmaatschap hoeft u geen overeenkomst te sluiten met de bijstandsorganisatie. U moet het lidmaatschap wel als overeenkomst registreren en de factuur van het lidgeld bijhouden, zodat u die kan voorleggen bij eventuele controle of inspectie.
  • Voor het registreren van een cash overeenkomst met een buitenlandse voorziening voor collectieve ondersteuning moet u een verplicht een attest opladen. Dat attest moet aantonen dat de voorziening erkend, vergund of gemachtigd is ondersteuning te bieden aan personen met een handicap in hun land.
 3. Vul de velden in. De verplichte velden zijn aangeduid met een sterretje. De velden zijn verschillend naargelang het type overeenkomst.
  • Startdatum: de startdatum van de overeenkomst
  • Einddatum: bij een overeenkomst van bepaalde duur moet u de einddatum invullen. Bij een overeenkomst van onbepaalde duur moet u geen einddatum invullen.
  • Frequentie: vul het (gemiddeld) aantal uur per week in (ook al is dat vaak wisselend).
  • Kostprijs: vul het loon/vergoeding in per uur/maand. U kunt ook een bedrag ingeven dat niet per uur/maand van toepassing is. Verduidelijk in dat geval bij de taakomschrijving waarop de kosten betrekking hebben (vb. € 0,40/km voor vervoer).
  • Taakomschrijving: geef een omschrijving van de taken die de individuele begeleider zal uitvoeren. Die moeten overeenkomen met de taken die vermeld zijn op de overeenkomst.
  • Rijksregisternummer of ondernemingsnummer en naam van de zorgaanbieder:
   • Bij een zelfstandige vult u altijd het ondernemingsnummer in en niet het rijksregisternummer.
   • Als u een buitenlandse begeleider wilt tewerkstellen die niet in België woont, maar wel in België sociaal verzekerd is, dan moet de werknemer een BIS-nummer (INSZ-nummer) hebben. U registreert het BIS-nummer van de werknemer.
   • Om een ondernemingsnummer te registreren, start u met de landcode van de zorgaanbieder. Voor België: BE, voor Nederland: NL enzoverder.
 4. Klik op ‘Registreren’.
 5. De overeenkomst is geregistreerd. 
 • Uw overeenkomst werd toegevoegd aan uw overzicht van overeenkomsten.
 • De overeenkomst heeft als status ‘in aanvraag’. Binnen de 30 kalenderdagen wordt uw overeenkomst door het VAPH behandeld en zal de status ‘goedgekeurd’ of ‘geweigerd’ worden.
  • Als een overeenkomst geweigerd wordt, dan ontvangt u daarover een brief. Die brief kunt u ook terugvinden onder de rubriek ‘Documenten - Ontvangen brieven’.
  • Van zodra een overeenkomst goedgekeurd is, kunt u kosten daarvoor indienen.

 

Instructiefilmpje
startscherm filmpje cashovereenkomsten registreren in Mijn VAPH

Cashovereenkomsten registreren

Filmpje over cashovereenkomsten registreren in het e-loket Mijn VAPH

Direct naar
 vader lacht naar zoon in de rolstoel

Persoonlijke-assistentiebudget

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.