Vrij besteden

Het vrij besteedbaar deel is een gedeelte van uw persoonlijk budget dat u kunt besteden aan zorg en ondersteuning zonder dat u moet verantwoorden waaraan u het besteedt. U moet daarvoor dus geen facturen, tickets of enig ander bewijs bijhouden of voorleggen bij eventuele controle of inspectie.

Voor het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) bedraagt het vrij besteedbaar deel maximaal 5 % van uw budget (vroegere indirecte kosten). Voor het persoonsvolgend budget (PVB) bedraagt dit 1.800 of 3.600 euro, afhankelijk van de hoogte van uw budget.

U kunt het vrij besteedbaar deel enkel opvragen als uw persoonlijk budget daarvoor toereikend is. U kunt het volledige vrij besteedbaar deel in 1 keer opvragen, of in verschillende keren.

Onder ‘vrij besteden’ krijgt u te zien hoeveel u maximaal nog kunt opvragen voor het betreffende budgetjaar.

schermafdruk tellers vrij besteden in mijnvaph.be

  1. Kies ‘vrije bestedingkost’ toevoegen. Er opent zich een pop-upscherm.

    schermafdruk vrijebestedingskosten toevoegen in mijnvaph.be

    schermafdruk vrij besteedbaar deel registreren

  2. Selecteer het jaar. 
  3. Vul vervolgens de begin- en einddata in (voor het vrij besteedbaar worden die automatisch ingevuld op de dag waarop u de kosten ingeeft), het bedrag, de referentie, en de termijn van de registratie in.
  4. Referentie: in dit veld kunt u maar een beperkt aantal karakters invullen
  5. Klik op ‘registreren’.
Direct naar
 vader lacht naar zoon in de rolstoel

Persoonlijke-assistentiebudget

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.