Profiel

Onder het menu ‘Profiel’ krijgt u het overzicht van de gegevens die wij van u hebben en de contacten die in uw dossier geregistreerd zijn. Op deze pagina hebt u ook de mogelijkheid om verschillende attesten aan te vragen.

Overzicht

Bij ‘Contactgegevens’ kunt u zien welk e-mailadres en telefoonnummer in uw dossier geregistreerd zijn. Als hier nog niets is ingevuld, kunt u dat zelf invullen via de knop Wijzigen.

U kunt twee e-mailadressen en twee telefoonnummers toevoegen. Belangrijk om te weten:

  • Als u een e-mailadres toevoegt of wijzigt, zult u op dat e-mailadres een no-reply-mail krijgen om de aanpassing van uw e-mailadres te bevestigen. In die no-reply-mail staat een link waar u op moet klikken. Als u op die link geklikt hebt, is uw e-mailadres succesvol geregistreerd. 
  • Op het eerste e-mailadres dat u ingeeft, zult u een e-mail ontvangen voor elke brief die vanuit het VAPH naar u wordt verzonden. In die e-mail staat vermeld dat er een brief voor u klaar staat in mijn.vaph. Bij Documenten staat beschreven hoe u die brief kunt terugvinden.

Bij ‘Adressen’ staat uw officiële adres dat wij doorkrijgen van de Kruispuntbank. Als u uw correspondentie op een ander adres wilt ontvangen, kunt u vragen aan het provinciaal kantoor van het VAPH om een contactadres toe te voegen. Als er een contactadres werd toegevoegd, ziet u dat ook staan onder uw officiële adres. 

Bij ‘Wilt u deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek’ kunt u zich geheel vrijblijvend opgeven. Als deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek u niet interesseert, hoeft u niets aan te vinken. 

Bij ‘European Disability Card (EDC)’ kunt u de EDC-kaart aanvragen door op de knop Aanvragen te klikken. U moet dan nog een tweede keer klikken op ‘Bevestig aanvragen nieuwe kaart’. Daarna krijgt u de melding dat de kaart succesvol werd aangevraagd.

schermafdruk EDC-kaart

De status van uw aanvraag kunt u hier opvolgen.

Bij ‘Mijn hulpmiddelen doelgroepen’ kunt u de doelgroepen terugvinden die voor u zijn toegekend. Dat heeft enkel betrekking op u als u een goedkeuring heeft voor hulpmiddelen en aanpassingen (individuele materiële bijstand). 

Bij ‘Mijn attesten’ kunt u attesten van het VAPH downloaden. Die attesten kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld voor een vermindering van inschrijvingsgeld voor onderwijs.

Contacten

Bij Contacten ziet u een overzicht van alle contacten die in uw dossier geregistreerd zijn. Dat kunnen zowel professionele contacten (multidisciplinair team, dienst ondersteuningsplan ...) zijn als eventuele wettelijk vertegenwoordigers (bewindvoerder, ouder ...). Naast de naam van de contacten vindt u ook terug in welke mate zij toegang hebben tot uw dossier. Een wettelijk vertegenwoordiger kan bijvoorbeeld alles (aanvragen indienen, alle gegevens inzien) terwijl een dienst maatschappelijk werk enkel een aanvraag kan indienen en beperkt gegevens kan consulteren.

Via de knop rechts ‘Toegang toevoegen’ kunt u zelf een contact toevoegen om toegang te krijgen tot uw dossiergegevens. U kunt ook specifiek aangeven wat dat contact in en van uw dossier mag inzien. Belangrijk te weten is dat u steeds het rijksregisternummer nodig hebt van dat contact, zodat dat contact via eID kan inloggen in mijnvaph.be.

Standaard blijft die toegang één jaar geldig. U krijgt later ook een boodschap wanneer die toegang dreigt te vervallen, zodat u die zelf kunt vernieuwen. Bij het aanmaken of wijzigen van het contact kunt u ook de einddatum invullen als u de toegang tot minder dan een jaar wilt beperken. 

U kunt de toegang zelf verlengen door in het menu ‘Mijn Contacten’ naast het contact op de knop met de 3 bolletjes te drukken. U klikt daarna op ‘Verlengen’. Die actie kunt u enkel uitvoeren voor contacten die u zelf hebt toegevoegd aan het e-loket mijnvaph.be.

schermafdruk mijn contacten