Vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs

Als uw kind een voltijds lesprogramma volgt in het gewoon onderwijs, dan kan het VAPH onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming geven voor de vervoerskosten naar school.

Het VAPH kan ook de verblijfskosten (internaat of kot) van leerlingen en studenten in het gewoon onderwijs gedeeltelijk terugbetalen als het verblijf noodzakelijk is omdat de dagelijkse verplaatsingen van en naar school omwille van de ernst en de aard van de handicap niet haalbaar zijn.

man duwt rolstoelgebruiker in de auto

 

Komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming?

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs moet u voldoen aan de algemene voorwaarden voor tegemoetkoming van het VAPH.

Voor een tegemoetkoming voor vervoerskosten moet bovendien de leerling of student met een individueel vervoermiddel naar school reizen (bijvoorbeeld met de eigen auto, een taxi) of met een gemeenschappelijk vervoermiddel naar school reizen en daarbij assistentie van een begeleider nodig hebben.

De vervoerskosten met een individueel vervoermiddel kunnen enkel vergoed worden als:

  • de leerling of student rolstoelgebonden is of
  • zich verplaatst zonder begeleider en volgens een medisch verslag geen 300 meter kan stappen wegens cardiorespiratoire of locomotorische aandoeningen.

Als de leerling of student niet voldoet aan die voorwaarden, dan worden de vervoerskosten met een individueel vervoermiddel vergoed zoals de vervoerskosten met een gemeenschappelijk vervoermiddel.

Voor verblijfskosten (internaat of kot) van leerlingen en studenten in het gewoon onderwijs moet het verblijf noodzakelijk zijn omdat de dagelijkse verplaatsingen van en naar school omwille van de ernst en de aard van de handicap niet haalbaar zijn.

Hoe een tegemoetkoming aanvragen?

De aanvraag voor een tegemoetkoming voor vervoers- en verblijfskosten verloopt op dezelfde manier als de aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen:

Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld en beslist?

De beoordeling en de beslissing van een aanvraag voor tegemoetkoming voor vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs, verloopt op dezelfde manier als de beoordeling en de beslissing van de aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen.

Hoe facturen indienen?

De kosten voor vervoer van en naar school kunt u maandelijks of per schooljaar indienen bij het VAPH. U vult daarvoor een schoolaanwezigheidsoverzicht in en laat het door de onderwijsinstelling ondertekenen. In geval van vervoer door een taxi, voegt u de facturen van de taximaatschappij bij.

De verblijfskosten kunt u ook maandelijks of per schooljaar indienen bij het VAPH. U voegt een inschrijvingsbewijs van de hogeschool/universiteit en het diploma- of creditcontract met vermelding van het aantal gevolgde studiepunten toe. U vult een schoolaanwezigheidsoverzicht in en laat het door de onderwijsinstelling ondertekenen. U voegt de huurovereenkomst en de maandelijkse facturen van de huur toe.

 

blinde vrouw met witte stok en blindengeleidehond

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie.

Tegemoetkomingen, sociale, fiscale voordelen en dienstverlening van andere instanties

Als u een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) of een persoonsvolgend budget hebt, dan kunt u dat budget gebruiken om uw ondersteuning te realiseren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke maatregelen en tegemoetkomingen, zowel van het VAPH als van andere instanties.