Multidisciplinaire teams [MDT]: hulp bij de aanvraag van ondersteuning

Opdrachten en samenstelling

Een multidisciplinair team:

 • stelt een multidisciplinair verslag op in het kader van een aanvraag van een persoonsvolgend budget;
 • stelt een multidisciplinair verslag op in het kader van een aanvraag van een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen voor een meerderjarige of voor een minderjarige (vanaf de tweede aanvraag);
 • helpt bij de keuze van hulpmiddelen en aanpassingen;
 • helpt bij het indienen van facturen voor de terugbetaling van hulpmiddelen en aanpassingen.

Elk team heeft zijn eigen specialisatie. Sommige teams richten zich enkel op volwassenen, sommige enkel op kinderen en weer andere op beide. Sommige teams zijn gespecialiseerd in vragen voor begeleiding of opvang voor minderjarigen, het aanvragen van een persoonsvolgend budget voor meerderjarigen of voor hulpmiddelen en aanpassingen (individuele materiële bijstand) voor minder- en/of meerderjarigen. Een beperkt aantal teams is bovendien gespecialiseerd in specifieke handicaps.

Aanvragen voor minderjarigen verlopen via de intersectorale toegangspoort. De aanvragers worden begeleid door de multidisciplinaire teams die daarvoor erkend zijn.

Een persoon met een handicap of een vermoeden van handicap kan zelf zijn team kiezen. Als een bepaald team wordt aangesproken, is het belangrijk om samen met hen te bekijken of zij het best geplaatst zijn om de procedure te starten. Het team zal de persoon met een (vermoeden van) handicap gericht doorverwijzen naar een ander team als zij zelf niet de juiste ondersteuning kunnen bieden.

Personen met een snel degeneratieve aandoening moeten voor hulpmiddelen voor communicatie, computeraanpassingen en omgevingsbediening kiezen voor een multidisciplinair team gespecialiseerd in huurhulpmiddelen bij een snel degeneratieve aandoening.

Het verwijzersplatform(opent nieuw venster) ondersteunt de teams in hun opdrachten.

Een team bestaat uit minstens:

 • een arts
 • een master psychologie of pedagogische wetenschappen
 • een bachelor sociaal agogisch werk of sociale verpleegkunde
 • een hulpmiddelendeskundige (specifiek voor het aanvragen van hulpmiddelen)

De multidisciplinaire teams zijn geen op zichzelf staande organisaties, maar maken deel uit van een grotere organisatie. Dat kunnen verschillende organisaties zijn:

 • diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
 • revalidatiecentra
 • consultatiebureaus
 • centra voor ontwikkelingsstoornissen
 • centra voor leerlingenbegeleiding
 • observatie- en behandelingscentra
 • K-diensten
 • centra geestelijke gezondheidszorg
 • onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra

Direct naar

 • Hulpmiddelen en aanpassingen

  Het VAPH geeft tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen in de priv├ęsituatie.

 • Persoonsvolgend budget

  Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen.