Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Alle info

Autonomie en levenskwaliteit

Het VAPH zet in op de autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap.

Woon- en leefkosten

Alle houders van een persoonsvolgend budget die gebruikmaken van ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder moeten vanaf 1 januari 2021 woon- en leefkosten betalen. 

vrouw typt op laptop

Refertelijst

De refertelijst beschrijft de hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor de persoon met een handicap van het VAPH een tegemoetkoming kan krijgen.

Gelijkwaardige budgetten voor gelijk(w)aardige profielen: correctiefase 2

Op 1 januari 2020 werden in het kader van correctiefase 2 persoonsvolgende budgetten aangepast. Het gaat om de budgetten van personen met een handicap die op 1 januari 2017 overstapten naar het systeem van persoonsvolgende financiering en daarvoor al gebruik maakten van ondersteuning door een voorziening. Budgetten kunnen stijgen, dalen of omgezet worden naar rechtstreeks toegankelijke hulp.

Nieuwsberichten

Artikels over de dienstverlening van het VAPH voor personen met een handicap en hun netwerk.

Abonneer u op de VAPH-nieuwsbrief

We gebruiken uw e-mailadres enkel om de nieuwsbrief te mailen.
We geven uw adres niet door aan derden.